Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
NguoiTruyCapLượt truy cập
132165
NguoiTruyCap Ngày nay: 155
NguoiTruyCap Tuần này: 155
NguoiTruyCap Tháng này: 5705
NguoiTruyCap Số người online: 34
LichCongTac
Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung và thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XI
Ngày 19/5/2017, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh để thống nhất nội dung và thời gian tiến hành Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh ...
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE