banner
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
NguoiTruyCapLượt truy cập
454444
NguoiTruyCap Ngày nay: 114
NguoiTruyCap Tuần này: 1838
NguoiTruyCap Tháng này: 3089
NguoiTruyCap Số người online: 31
LichCongTac
TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 -2026
Ngày 27/4/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc công bố Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 13 đơn vị bầu c...
HĐND huyện Kon Rẫy tổ chức Kỳ họp thứ 12
Trong 02 ngày (từ ngày 13-14/4/2021), HĐND huyện Kon Rẫy tổ chức Kỳ họp thứ 12 để đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC