Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
NguoiTruyCapLượt truy cập
168391
NguoiTruyCap Ngày nay: 81
NguoiTruyCap Tuần này: 686
NguoiTruyCap Tháng này: 2151
NguoiTruyCap Số người online: 30
LichCongTac
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tổ chức giám sát việc thực hiện  chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016
Thực hiện các Nghị quyết số 35/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018 và Nghị quyết số 45/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát...
THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ KON TUM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG HĐND
Chiều ngày 20/9/2017, Thường trực HĐND thành phố Kon Tum đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã,...
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC