Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
NguoiTruyCapLượt truy cập
341988
NguoiTruyCap Ngày nay: 75
NguoiTruyCap Tuần này: 1809
NguoiTruyCap Tháng này: 7174
NguoiTruyCap Số người online: 30
LichCongTac
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN
Trong các mối quan hệ xã hội, như quan hệ giữa công dân với nhà nước, quan hệ giữa công dân với tổ chức, quan hệ giữa công dân với công dân và các quan hệ xã hội khác, đều chứa đựng những mâu thuẫn, n...
Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI thành công tốt đẹp
Sau 03 ngày làm việc (từ ngày 04-06/12/2019) khẩn trương với tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹ...
HĐND HUYỆN KON RẪY THÔNG QUA 9 NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP THỨ 9
Trong 02 ngày (11 và 12/12/2019), HĐND huyện Kon Rẫy (Khóa XIV) đã tổ chức Kỳ họp thứ 9 để đánh giá tình hình KT-XH năm 2019; xem xét các báo cáo, tờ trình do UBND và các cơ quan của huyện trình theo ...
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC