banner
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
NguoiTruyCapLượt truy cập
460410
NguoiTruyCap Ngày nay: 151
NguoiTruyCap Tuần này: 819
NguoiTruyCap Tháng này: 2780
NguoiTruyCap Số người online: 33
LichCongTac
HĐND huyện Kon Rẫy tổ chức Kỳ họp thứ 12
Trong 02 ngày (từ ngày 13-14/4/2021), HĐND huyện Kon Rẫy tổ chức Kỳ họp thứ 12 để đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC