CMListHOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Sáng ngày 25/10/2018, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc ...

Khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tham dự kỳ họp

Sáng ngày 22/10/2018 Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6. Kỳ họp này của Quốc hội sẽ làm việc trong 24 ngày, bắt đầu từ ngày 22/10 đế...

Tham gia ý kiến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, từ trung tuần tháng 9 đến đầu tháng 10/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tổ chức lấy ý kiến tha...

Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ba...

Hoạt động trong tháng 10 và 11/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Trong tháng 10 và 11/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tập trung thực hiện các công tác sau:

Ngày 09/11 - Ngày pháp luật Việt Nam – Ngày tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò quan trọng đặc biệt, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy,...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, Nghị quyết liên tịch của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ba...

Hoạt động trong tháng 9/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Thực hiện Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2018, trong tháng 9/2018 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum hướng trọng tâm công tác vào các hoạt động ...

VẤN ĐỀ CÔNG NGHIỆP AN NINH TRONG DỰ THẢO LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN

Dự thảo luật có quy định: Công nghiệp an ninh là bộ phận của công nghiệp quốc gia, phục vụ yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn ...

Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ tập trung thực hiện các hoạt động trọng tâm sau:

Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong 6 tháng đầu năm 2018

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, trong 6 tháng đầu năm 2018 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tập tru...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp 5 - Quốc hội khóa XIV

Theo Kế hoạch số 86/KH-ĐĐBQH ngày 22/6/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum. Từ ngày 02 đến ngày 09/7/2018, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum...

Hoạt động trong tháng 7/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, trong tháng 7/2018 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum hướng trọng tâm công tác vào các hoạt động sau

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp 5 - Quốc hội khóa XIV

Theo Kế hoạch số 86/KH-ĐĐBQH ngày 22/6/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum. Từ ngày 02 đến ngày 09/7/2018, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum...

Hoạt động trong tháng 7/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, trong tháng 7/2018 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum hướng trọng tâm công tác vào các hoạt động sau

Một số kết quả kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp

Sau 20,5 ngày làm việc (từ ngày 21/5 đến 15/6/2018) với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc cuối (từ ngày 11 đến ngày 15/6/2018) của kỳ họp thứ 5, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tham g...

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Buổi sáng ngày 14/6/2018 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, ...

Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Ngày 13/6/2018 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã ...

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

Chiều ngày 11/6/2018, Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc ...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ ba của kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc thứ ba (từ ngày 04 đến ngày 08/6/2018) của kỳ họp thứ 5, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tham...

Quốc hội thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Buổi sáng ngày 08/6/2018 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc h...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ hai của kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc thứ hai (từ ngày 28/5 đến ngày 01/6/2018) của kỳ họp thứ 5, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã t...

Quốc hội thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016

Ngày 28/5/2018, Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đ...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc thứ nhất (từ ngày 21 đến ngày 26/5/2018) của kỳ họp thứ 5, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã th...

Trang trước Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC