banner
CMListHOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Khai mạc kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV

Sáng ngày 20/10/2020 Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10. Kỳ họp này của Quốc hội bắt đầu từ ngày 20/10 và dự kiến kết thúc ngày 17/...

XUNG QUANH VẤN ĐỀ XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH LUẬT ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Trên cơ sở Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, Bộ công an được Chính phủ giao chủ trì soạn thả...

Hoạt động trong tháng 10 và 11/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Thực hiện Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2020, trong tháng 10 và 11/2020 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum hướng trọng tâm công tác vào các hoạ...

TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THỜI GIAN QUA

Trong điều kiện các đạo luật của Quốc hội ban hành vẫn còn những nội dung chưa được quy định một cách cụ thể chi tiết (Luật ống, luật khung), mà còn n...

Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ba...

Tham gia Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, từ cuối tháng 8 đến trung tuần tháng 9/2020, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tổ chức lấy ý kiến tha...

VỀ VẤN ĐỀ PHỐI HỢP THỰC THI NHIỆM VỤ BIÊN PHÒNG TRONG DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

Vấn đề phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng là một trong những nội dung cơ bản của dự thảo Luật biên phòng Việt Nam. Chương III của dự thảo cũng đã b...

VỀ VẤN ĐỀ HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT TRONG DỰ THẢO LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Dự thảo đã có những cách tiếp cận mới trong việc hoàn thiện các hình thức xử phạt, nhưng việc bổ sung hình thức xử phạt là vấn đề lớn, làm thay đổi hệ...

VẤN ĐỀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG DỰ THẢO LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Dự thảo luật quy định: Doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi có đủ các điều ...

VẤN ĐỀ VỀ THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT TRONG DỰ THẢO SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính đã được kỳ họp thứ 9 của Quốc hội thảo luận, cho ý kiến lần thứ nhất, qua đ...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TÂM CẦN HOÀN THIỆN TRONG DỰ THẢO LUẬT NGƯỜI VIỆT NAM LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Dự thảo sửa đổi Luật người lao động Việt Nam ở nước ngoài đã được kỳ họp thứ 9 của Quốc hội thảo luận lần thứ nhất, có nhiều vấn đề còn có ý kiến khác...

Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020  của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

* Về công tác xây dựng pháp luật, Tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các nội dung trình Quốc hội thông qua và ch...

Một số kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

* Về công tác giám sát, khảo sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là...

VỀ LỰC LƯỢNG THỰC THI NHIỆM VỤ BIÊN PHÒNG TRONG DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

Cùng với việc giải thích khái niệm thực thi nhiệm vụ biên phòng tại khoản 2 điều 2, dự thảo Luật biên phòng còn quy định cụ thể về lực lượng thực thi ...

Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ba...

BA VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM HOÀN THIỆN TRONG DỰ ÁN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

Dự án luật đã được kỳ họp thứ 9 thảo luận lần đầu, có nhiều vấn đề mà các đại biểu quan tâm, trong đó có ba vấn đề đáng lưu ý sau:

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri  sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV

Theo Kế hoạch số 80/KH-ĐĐBQH ngày 17/6/2020 và Thông báo số 81/TB-ĐĐBQH ngày 22/6/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum. Từ ngày 30/6 đến ngày ...

Một số kết quả kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp

Để bảo đảm công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và có những quyết sách kịp thời giúp Chính phủ khắc phục khó khăn do đại dịch gây ra, kỳ họp thứ 9,...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần  cuối của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV

Từ ngày 15 đến ngày 19/6/2020 các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước tiếp tục tham dự tuần họp cuối của kỳ họp thứ 9 tại Nh...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần  thứ ba của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV

Từ ngày 08 đến ngày 13/6/2020 các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước tiếp tục tham dự đợt 2, kỳ họp thứ 9 (Họp tập trung) t...

THẤY GÌ QUA KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM

Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước, là những công dân đặc biệt được nhà nước, gia đình và xã hội chăm sóc trong môi trường là...

MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN QUAN TÂM ĐỂ HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)

Dự thảo luật đã được kỳ họp thứ 8 thảo luận cho ý kiến, và đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý trình kỳ họp thứ 9 để xem xét thông qu...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần  thứ hai của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc thứ hai (từ ngày 25 đến ngày 28/5/2020) của kỳ họp thứ 9, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước tiếp t...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần  thứ nhất của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc thứ nhất (từ ngày 20 đến ngày 23/5/2020) của kỳ họp thứ 9, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã th...

Khai mạc kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV

Sáng ngày 20/5/2020 Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9. Kỳ họp này của Quốc hội bắt đầu từ ngày 20/5 và dự kiến kết thúc ngày 18/6/2...

Trang trước Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC