CMListHOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN, TP
Kết quả công tác quý I và chương trình công tác quý II/2015 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum

Trong quý I/2015, Thường trực HĐND thành phố tập trung điều hòa thực hiện công tác giám sát thường xuyên; đôn đốc UBND thành phố triển khai thực hiện ...

Chương trình giám sát, khảo sát năm 2015 của Thường trực HĐND huyện Ngọc Hồi

Thường trực HĐND huyện Ngọc Hồi vừa ban hành Chương trình giám sát, khảo sát năm 2015 của HĐND huyện:

Kết quả công tác tháng 12/2014 và Chương trình công tác tháng 01/2015 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum

Tháng 12/2014, Thường trực HĐND thành phố đã điều hòa, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung công tác chính sau:

Kết quả hoạt động quý III và chương trình công tác quý IV/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei

Trong quý III/2014, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 và Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII, nhi...

Thường trực HĐND huyện Kon Rẫy vừa tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND huyện, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và hai Ban HĐND huyện để thống nh...

Trong quý III/2014, Thường trực HĐND huyện Kon Rẫy tập trung phối hợp với UBND, UBMTTQ Việt Nam và hai Ban của HĐND huyện tổ chức thành công kỳ họp lầ...

Dự kiến trong hai ngày 16 và 17/12/2014, Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ được tổ chức tại thành phố Kon Tum.

Thường trực HĐND huyện Sa Thầy vừa tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện và các ngành Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huy...

Trong tháng 9/2014, Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát việc giải quyết tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trên địa bàn thị trấn Đăk Tô; ...

Trong tháng 9/2014, Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp với UBND tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; tổ chứ...

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 tại huyện Đăk Tô

Trong 2 ngày 30 và 31/7/2014, Đồng chí A Bốn, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Đăk Tô đã cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh và tổ đại bi...

Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016 vừa tổ chức thành công Kỳ họp thứ 8.

Trong hai ngày 15 và 16/7/2014, Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành Kỳ họp thứ 8.

Trong 2 ngày 17 và 18/7/2014 tại Hội trường 19/5 huyện, HĐND huyện Sa Thầy khoá IX, nhiệm kỳ 2011-2016 tiến hành kỳ họp lần thứ 8. Có 28/30 đại biểu H...

Vừa qua, tại Hội trường lớn trụ sở HĐND-UBND thành phố Kon Tum, HĐND thành phố khóa X đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 với sự tham gia của 31/33 đại biểu HĐND ...

Trong hai ngày 15 và 16/7/2014, Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã tiến hành kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016 với sự tham gia c...

Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy khoá XIII vừa tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 8, nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự kỳ họp có 26/27 đại biểu Hội đồng nhân ...

HĐND huyện Kon Plông tổ chức kỳ họp thứ 8- khóa XIII

Ngày 15/7/2014, HĐND huyện Kon Plông tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIII.

Kết quả kỳ họp lần thứ tám HĐND huyện Ngọc Hồi khoá V

HĐND huyện Ngọc Hồi vừa tổ chức thành công kỳ họp lần thứ tám HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016.

Trang trước Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC