banner
CMListNGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
Nâng cao chất lượng giám sát - nhìn từ thực tiễn hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003 được ban hành đã đánh dấu một bước đổi mới quan trọng trong việc cụ thể hóa chức năng giám sát tối cao c...

Trang trước
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC