CMList
Thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2  Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI và Kế hoạch Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Nhất và trước kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI và Kế hoạch Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Nhất và trước kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem và tải tại đây

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC