Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV
16/06/2018 1:52:20 CH
Trong tuần làm việc cuối (từ ngày 11 đến ngày 15/6/2018) của kỳ họp thứ 5, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tham gia 9 buổi làm việc ở Hội trường để thảo luận ở hội trường về 6 dự án Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và Luật Chăn nuôi. Biểu quyết thông qua 12 Luật và Nghị quyết là Luật Cạnh tranh (sửa đổi) với số đại biểu Quốc hội tán thành 464 (bằng 95,28%); Luật An ninh mạng với số đại biểu Quốc hội tán thành 423 (bằng 86,86%); Luật Tố cáo (sửa đổi) với số đại biểu Quốc hội tán thành 468 (bằng 96,1%); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao với số đại biểu Quốc hội tán thành 457 (bằng 93,84%); Luật Đo đạc và bản đồ với số đại biểu Quốc hội tán thành 451 (bằng 92,61%); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016”; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019; Nghị quyết kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV.
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong  tuần cuối của kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc này, 3 đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã phát biểu ý kiến tham gia xây dựng luật đối với các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, đại biểu Quốc hội Y Nhàn đã tham gia 3 ý kiến về  mục tiêu giáo dục; về nhà giáo; Về học phí.

Đối với dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Rơ Châm Long (A Long) đã tham gia 3 ý kiến Về quy tắc ứng xử của người có quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Về thẩm quyền kiểm soát tài sản thu nhập; Về xử lý tài sản tham nhũng.

Đối với dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám đã tham gia 5 ý kiến về vấn đề Công an xã; Về quy định chức vụ có bậc hàm cao nhất là cấp tướng; Về thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức; về phạm vi điều chỉnh;…/.

 

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
Icon Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ ba của kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ hai của kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội, quyết toán ngân sách nhà nước
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC