Hoạt động trong tháng 7/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
22/06/2018 1:23:30 CH
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, trong tháng 7/2018 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum hướng trọng tâm công tác vào các hoạt động sau
Hoạt động trong tháng 7/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Ảnh Minh Họa: Cử tri phát biểu ý kiến kiến nghị

- Đối với công tác xây dựng pháp luật, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiến hành thu thập tài liệu, nghiên cứu chuẩn bị ý kiến tham gia đối với các dự án Luật, Nghị quyết trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Đối với công tác giám sát, Đoàn phối hợp, tham gia Đoàn khảo sát của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển toàn diện trẻ em (giai đoạn 0-8 tuổi) tại tỉnh Kon Tum; Đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội về việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam trong khu vực tam giác phát triển CLV.

Các đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc và Uỷ ban của Quốc hội tham gia các Đoàn giám sát do Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và Uỷ ban tổ chức tại Kon Tum và các địa phương khác trong cả nước.

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức cho các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV.

- Về công tác tiếp dân và theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, Đoàn tham gia tiếp công dân định kỳ với Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vào ngày 22. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum tiếp công dân định kỳ vào chiều ngày 05/7/2018.

          - Giữ mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ với Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xã hội của tỉnh Kon Tum; Tham dự Kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI.

- Ban hành Báo cáo tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2018./.

 

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
Icon Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ ba của kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ hai của kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC