Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp 5 - Quốc hội khóa XIV
06/07/2018 5:26:29 CH
Theo Kế hoạch số 86/KH-ĐĐBQH ngày 22/6/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum. Từ ngày 02 đến ngày 09/7/2018, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV để báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV; Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tại kỳ họp này; Nghe, tiếp thu ý kiến kiến nghị và tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh lên Quốc hội và các cơ quan có liên quan.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp 5 - Quốc hội khóa XIV

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chia làm 02 tổ để tiếp xúc cử tri theo 02 đơn vị bầu cử của tỉnh.

+ Tổ 1: Gồm các đại biểu Ông A Pớt, Ông Lê Chiêm và Bà Y Nhàn sẽ tiếp xúc cử tri tại Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei vào Buổi sáng ngày 02/7/2018; tại Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi vào Buổi chiều ngày 02/7/2018; tại Thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà vào Buổi sáng ngày 04/7/2018; tại Xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông vào Buổi sáng ngày 06/7/2018; tại Xã Văn Lem, huyện Đăk Tô vào Buổi chiều ngày 06/7/2018.

+ Tổ 2: Gồm các đại biểu Ông Tô Văn Tám, Ông Nguyễn Vinh Hà và Ông Rơ Châm Long (A Long) sẽ tiếp xúc cử tri tại Xã Đăk Ring, huyện Kon Plông vào Buổi sáng ngày 02/7/2018; tại Thị trấn Đăk Rờ Ve, huyện Kon Rẫy vào Buổi chiều ngày 02/7/2018; tại Xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai vào Buổi sáng ngày 03/7/2018; tại Xã Ya Ly, huyện Sa Thầy vào Buổi sáng ngày 04/7/2018; tại Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum vào Buổi chiều ngày 04/7/2018.

Buổi chiều ngày 09/7/2018 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức họp rút kinh nghiệm; thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ kiến nghị với các cơ quan nhà nước ở Trung ương Trung ương và ở tỉnh./.

 

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Hoạt động trong tháng 7/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 7/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
Icon Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ ba của kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC