VẤN ĐỀ CÔNG NGHIỆP AN NINH TRONG DỰ THẢO LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN
06/08/2018 4:23:54 CH
Dự thảo luật có quy định: Công nghiệp an ninh là bộ phận của công nghiệp quốc gia, phục vụ yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Nhà nước có chính sách, cơ chế đặc thù xây dựng và phát triên công nghiệp an ninh, đầu tư nghiên cứu sản xuất sửa chữa vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và phương tiện khác phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Bộ công an chịu trách nhiệm trước chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ nghành tổ chức liên quan, xây dựng phát triển công nghiệp an ninh.
VẤN ĐỀ CÔNG NGHIỆP AN NINH TRONG DỰ THẢO LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN

Đây là quy định cần thiết, để cụ thể hóa hiến pháp năm 2013, thể chế chủ trương của đảng tại nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XII của đảng, quán triệt thông báo số 142- TB/TW ngáy 8/8/2013 của bộ chính trị về đề án chiến lược phát triên công nghiệp an ninh giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2030, thông báo 25-TB/TW ngày 11/4/2017 của bộ chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phong an ninh, trong giai đoạn 2013-2020, công nghiệp an ninh tập trung nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, có tính đặc thù và sản phẩm lưỡng dụng phục vụ công tác chiến đấu của nghành công an và các lực lượng thực thi pháp luật.

 Mặt khác từ khi thành lập đến nay lực lượng công an nhân dân luôn được đảng và nhà nước quan tâm đầu tư các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí công cụ hỗ trợ, để phục vụ công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng, hằng năm nhà nước đã đầu tư nguồn kinh phí lớn để nghành công an mua sắm phương tiện trang thiết bị nghiệp vụ chuyên dùng, vũ khí công cụ hỗ trợ vv… Chủ yếu là nhập khẩu phục vụ cho ngành công an, một số liệu cho thấy trung bình mỗi năm chi phí khoảng 120- 150 triệu USD, thực tế có loại phương tiện do nước ngoài sản xuất không phù hợp với yêu cầu sử dụng trong nước, chưa đáp ứng yêu cầu công tác nghiệp vụ của ngành công an, tính bảo mật không cao.

 Từ năm 2000 đến nay, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, bộ công an đã thành lập 2 viện nghiên cứu, 10 phòng thí nghiệm khoa học công nghiệp đầu tư cơ sở cơ khí, vũ khí tại khu công nghiệp an ninh Hoài Đức, Hà Nội đang chi tiết khu công nghiệp an ninh nhà bè tại thành phố Hồ Chí Minh, thành lập các công ty an ninh vv… đáp ứng một phần yêu cầu nghiên cứu sản xuất các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí và công cụ hỗ trợ phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân.

 Tuy nhiên công nghiệp an ninh còn nhiều hạn chế, các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, sản phẩm chất lượng thấp, đặc biệt chưa có chiến lược phát triển và quy hoạch ngắn hạn dài hạn để triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh.

 Vì vậy có quy định cụ thể về công nghiệp an ninh trong dự thảo luật công an nhân dân nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công nghiệp an ninh phát triển bền vững, đủ sức đáp ứng nhu cầu huấn luyện, chiến đấu của lực lượng công an nhân dân, đồng thời tiết kiệm được ngân sách nhà nước phải chi hằng năm để nhập khẩu vũ khí công cụ hỗ trợ, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trang bị cho lực lượng công an nhân dân.

 

Tô Văn Tám  
Tin liên quan:
Icon Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong 6 tháng đầu năm 2018
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 7/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 7/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC