Hoạt động trong tháng 9/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
30/08/2018 7:02:17 SA
Thực hiện Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2018, trong tháng 9/2018 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum hướng trọng tâm công tác vào các hoạt động sau:
Hoạt động trong tháng 9/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Về công tác xây dựng pháp luật, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục tổ chức lấy ý kiến tham gia đối với các dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Trồng trọt; Luật đặc xá (sửa đổi) và các dự án Luật, Nghị quyết trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Các đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội tham dự các hội nghị để thẩm tra, cho ý kiến các dự án Luật do Hội đồng dân tộc và Uỷ ban tổ chức.

Tham dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6.

- Về công tác giám sát, Đoàn sẽ phối hợp, tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 297/UBTVQH14 ngày 02/11/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phát triển khoa học và công nghệ tại tỉnh Kon Tum.

Các đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc và Uỷ ban của Quốc hội tham gia các Đoàn giám sát do Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và Uỷ ban tổ chức tại Kon Tum và các địa phương khác trong cả nước.

- Tham gia tiếp công dân định kỳ với Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vào ngày 22/9. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum tiếp công dân định kỳ vào chiều ngày 06/9/2018.

- Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh; các cơ quan tổ chức có liên quan tổ chức cho các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV.

- Về các hoạt động khác: các đại biểu Quốc hội tham gia thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động do Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các nhóm Nghị sỹ của Quốc hội mà đại biểu là thành viên tổ chức. Giữ mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ với Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2018. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xã hội của tỉnh Kon Tum./.

 

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon VẤN ĐỀ CÔNG NGHIỆP AN NINH TRONG DỰ THẢO LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN
Icon Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong 6 tháng đầu năm 2018
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 7/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 7/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC