banner
Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2018
17/09/2018 7:22:12 SA

Thứ, ngày

Nội dung

Thứ hai

(17/9)

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực; Đ/c Thái Văn Ngọc, Trưởng Ban Pháp chế; Đ/c Phan Thị Thủy, Trưởng Ban VH-XH; Đ/c Đào Duy Thế, CVP HĐND tỉnh Khảo sát các dự án thủy điện bổ sung quy hoạch tại huyện Tu Mơ Rông và huyện Đăk Hà (01 ngày).

- 07h30: Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch; Đ/c Blong Tiến, Trưởng Ban Dân tộc; Đ/c Hồ Văn Đà, Trưởng Ban KT-NS Khảo sát các dự án thủy điện bổ sung quy hoạch tại huyện Kon Plong (01 ngày).

Làm việc

Thứ ba

(18/9)

Sáng

 

Chiều

  • - 08h00: Đ/c Hồ Văn Đà, Trưởng Ban KT-NS Khảo sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại huyện Ngọc Hồi và huyện Sa Thầy (ngày 18, 19/9).

Làm việc

Thứ tư

(19/9)

Sáng

 

Chiều

 

Làm việc

Thứ năm

(20/9)

Sáng

 

 

Chiều

- 07h30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (phòng họp số 1, HĐND tỉnh; Trưởng các Ban, CVP, Phó CVP tổng hợp).

- 07h00: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực tham gia chỉ đạo diễn tập KVPT tại huyện Kon Rẫy (02 ngày).

Làm việc

Thứ sáu

(21/9)

Sáng

 

 

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Hội trường Tỉnh ủy; đ/c Thế, CVP).

- 08h00: Đ/c Hồ Văn Đà, Trưởng Ban KT-NS Khảo sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại Sở Y tế tỉnh Kon Tum (01 ngày).

Làm việc

Thứ bảy

(22/9)

Sáng

 

- 08h30: Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch; Đ/c Thái Văn Ngọc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 9/2018 (trụ sở Tiếp công dân của tỉnh; đ/c Thế, CVP).

 

  
Tin liên quan:
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 03 tháng 9 đến ngày 7 tháng 9 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 03 tháng 8 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 04 tháng 6 đến ngày 08 tháng 6 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 năm 2018
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE