Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
20/09/2018 10:13:16 SA
Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, Nghị quyết liên tịch của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và căn cứ tình hình thực tế, ngày 17/9/2018 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-ĐĐBQH về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Theo kế hoạch này, tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ báo cáo với cử tri về Chương trình và nội dung kỳ họp; Nghe và tiếp thu phản ánh các ý kiến, nguyện vọng của cử tri đối với chương trình, nội dung kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV; các ý kiến, kiến nghị đối với Quốc hội và các cơ quan nhà nước có liên quan.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chia làm 02 tổ để tiếp xúc cử tri theo 02 đơn vị bầu cử của tỉnh.

+ Tổ 1, gồm các đại biểu: Ông A Pớt, Ông Lê Chiêm và Bà Y Nhàn sẽ tiếp xúc cử tri tại Xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei vào Buổi sáng ngày 02/10/2018; tại Xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi vào Buổi chiều ngày 02/10/2018; tại Xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông vào Buổi sáng ngày 03/10/2018; tại Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô vào Buổi chiều ngày 03/10/2018 và tại Xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà vào Buổi sáng ngày 04/10/2018.

+ Tổ 2, gồm các đại biểu: Ông Tô Văn Tám, Ông Nguyễn Vinh Hà và Ông Rơ Châm Long (A Long) sẽ tiếp xúc cử tri tại Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai vào Buổi sáng ngày 01/10/2018; tại Xã Đăk Tờ Lùng, huyện Kon Rẫy vào Buổi sáng ngày 02/10/2018; tại Xã Đăk Nên, huyện Kon Plông vào Buổi chiều ngày 02/10/2018; tại Xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy vào Buổi sáng ngày 03/10/2018 và tại Xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum vào Buổi chiều ngày 03/10/2018.

Địa điểm tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sẽ do Ban thường trực UBMTTQVN và chính quyền địa phương chủ động chọn.

Buổi chiều ngày 05/10/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức họp rút kinh nghiệm; thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ kiến nghị với các cơ quan nhà nước ở Trung ương Trung ương và ở tỉnh./.

 

Hồ Nam VPĐ ĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Hoạt động trong tháng 9/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon VẤN ĐỀ CÔNG NGHIỆP AN NINH TRONG DỰ THẢO LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN
Icon Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong 6 tháng đầu năm 2018
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 7/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 7/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC