Hoạt động trong tháng 10 và 11/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
24/09/2018 6:56:13 SA
Trong tháng 10 và 11/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tập trung thực hiện các công tác sau:
Hoạt động trong tháng 10 và 11/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Ảnh minh họa: Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng pháp Luật

- Về công tác xây dựng pháp luật, Đoàn tiếp tục nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến tham gia đối với các dự án Luật, Nghị quyết trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Các đại biểu là thành viên của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội tham dự các hội nghị để thẩm tra, cho ý kiến các dự án Luật do Hội đồng dân tộc và Uỷ ban tổ chức trước và trong thời gian tiến hành kỳ họp.

- Về công tác tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ  phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức cho các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV.

- Tiếp tục chuẩn bị các nội dung có liên quan đến kỳ họp theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham dự đầy đủ các phiên họp toàn thể của Quốc hội, các cuộc họp của Tổ và của Đoàn để thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội; đồng thời thực hiện tốt quyền chất vấn của đại biểu Quốc hội.

- Tham gia tiếp công dân định kỳ với Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vào ngày 22 hàng tháng. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum tiếp công dân định kỳ tháng 10 vào chiều ngày 04/10 và tháng 11 vào chiều ngày 08/11/2018.

- Giữ mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ với Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xã hội của tỉnh Kon Tum./.

 

Hồ Nam VPĐĐBQH tỉnh TH  
Tin liên quan:
Icon Ngày 09/11 - Ngày pháp luật Việt Nam – Ngày tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 9/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon VẤN ĐỀ CÔNG NGHIỆP AN NINH TRONG DỰ THẢO LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN
Icon Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong 6 tháng đầu năm 2018
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 7/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 7/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC