Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
05/10/2018 4:25:53 CH
Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, từ ngày 01 đến ngày 04/10/2018 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tỉnh Kon Tum trước kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khoá XIV tại 10 điểm tiếp xúc (Xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei; Xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi; Xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông; Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô; Xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà; Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai; Xã Đăk Tờ Lùng, huyện Kon Rẫy; Xã Đăk Nên, huyện Kon Plông; Xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy và Xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).
Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ 6

Tham dự các buổi tiếp xúc cử tri có đại diện Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Lao động-TBXH, Sở Nông nghiệp - PTNT, Sở Kế hoạch - đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh,…; đại diện Huyện - Thành ủy, Thường trực HĐND - UBND - BTT UBMTTQVN huyện, thành phố và các phòng, ban có liên quan; đại diện Đảng ủy, Thường trực HĐND - UBND - BTT UBMTTQVN xã, thị trấn và các thành viên của Mặt trận Tổ quốc, đại biểu các cơ quan, nhân dân, cán bộ công chức, cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang;… 

Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã báo cáo với khoảng 900 cử tri về Chương trình và Nội dung kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XIV; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội đến nay;... Cử tri tham dự đã có 85 lượt phát biểu với 177 ý kiến kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ  ngành Trung ương và với chính quyền địa phương về những vấn đề mà cử tri quan tâm (trong đó có 14 ý kiến thuộc thẩm quyền các cơ quan nhà nước ở Trung ương và 163  ý kiến thuộc thẩm quyền trả lời của các cơ quan nhà nước ở địa phương).

Họp Đoàn sau đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ 6

Lãnh đạo chính quyền các cấp, lãnh đạo các ngành chức năng của tỉnh và lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiếp thu, giải trình, giải thích và trả lời 175/177 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với 2 ý kiến chưa thể trả lời ngay cho cử tri tại hội nghị tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tập hợp báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét 1 ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương và đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, trả lời 1 ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ./.   

Hồ Nam-VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Hoạt động trong tháng 10 và 11/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Ngày 09/11 - Ngày pháp luật Việt Nam – Ngày tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 9/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon VẤN ĐỀ CÔNG NGHIỆP AN NINH TRONG DỰ THẢO LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN
Icon Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong 6 tháng đầu năm 2018
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 7/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp 5 - Quốc hội khóa XIV
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC