Tham gia ý kiến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
12/10/2018 1:51:26 CH
Theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, từ trung tuần tháng 9 đến đầu tháng 10/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tổ chức lấy ý kiến tham gia bằng văn bản và tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học trình Quốc hội khóa XIV tại họp thứ 6.
Tham gia ý kiến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Giáo dục đại học
Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám, tiếp xúc cử tri Chuyên đề về dự án luật

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cơ bản nhất trí về bố cục và nội dung của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và đã tham gia 7 ý kiến cụ thể vào dự thảo luật. Đoàn đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ đối với cụm từ “đại học vùng”, “đại học định hướng nghiên cứu”, “đại học định hướng ứng dụng” quy định tại Điều 7. Cần có quy định phân biệt Phân hiệu của Đại học vùng và Phân hiệu của Trường đại học. Tại khoản 4, Điều 52 (Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục) quy định “Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quyết định cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục...”, nội dung này chưa phù hợp với khoản 1 Điều 52 “Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có tư cách pháp nhân, độc lập về tổ chức với cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở giáo dục đại học,...”; như vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa là cơ quan quản lý nhà nước độc lập với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục vừa là cơ quan thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Tại khoản 2, Điều 54 (Giảng viên) quy định “Chức danh nghề nghiệp của giảng viên bao gồm trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư. Cơ sở giáo dục đại học bổ nhiệm chức danh giảng viên theo quy định của pháp luật và theo quy chế tổ chức và hoạt động, quy định vị trí việc làm, nhu cầu sử dụng của cơ sở giáo dục đại học”. Vậy chức danh nghề nghiệp của giảng viên được bổ nhiệm ở cơ sở giáo dục đại học này có được công nhận khi giảng viên đó tham gia giảng dạy hoặc chuyển công tác đến cơ sở giáo dục đại học khác...? Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, quy định cụ thể nội dung này…

 

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 10 và 11/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Ngày 09/11 - Ngày pháp luật Việt Nam – Ngày tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 9/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon VẤN ĐỀ CÔNG NGHIỆP AN NINH TRONG DỰ THẢO LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN
Icon Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong 6 tháng đầu năm 2018
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 7/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC