Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
29/10/2018 8:06:03 SA
Trong tuần làm việc thứ nhất (từ ngày 22 đến ngày 27/10/2018) của kỳ họp thứ 6, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tham gia gần 10,5 buổi làm việc ở Hội trường để nghe 22 báo cáo, tờ trình, Nghị quyết và báo cáo thẩm tra về Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2019; sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016-2020; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017;... Các Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch, Luật Kiến trúc và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần  thứ nhất của kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum họp Tổ tại Kỳ họp thứ 6

Tiến hành thảo luận tại Hội trường về Kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm giai đoạn 2016-2020; kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; việc thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Một số nội dung còn ý kiến khác nhau của các dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Tiến hành bầu Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021; phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Tại các phiên thảo luận về kinh tế-xã hội, đại biểu Quốc hội A Pớt đã phát biểu tham gia thảo luận với 3 kiến về thu chi ngân sách nhà nước; Về phát triển kinh tế - xã hội của vùng miền núi, Tây nguyên, các chính sách cho phát triển dân tộc miền núi và về Đường tuần tra biên giới.

Các đại biểu Quốc hội họp Tổ tại Kỳ họp thứ 6

Tại Phiên thảo luận Một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám đã phát biểu tham gia 5 ý kiến về cơ quan kiểm soát thu nhập; Việc xử lý tài sản thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai phải giải trình hợp lý về nguồn gốc; Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Khái niệm tham nhũng của người có chức vụ quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi quy định tại khoản 1 Điều 3; Về trách nhiệm giải trình quy định tại khoản 1, Điều 5.

Tại Phiên thảo luận Một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, đại biểu Quốc hội Rơ Châm Long đã phát biểu tham gia 3 ý kiến về Phạm vi bí mật nhà nước; Nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước và Các hành vi nghiêm cấm.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã cùng với 20 đại biểu Quốc hội của 3 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang (8 đại biểu), Cần Thơ (7 đại biểu) và Trà Vinh (5 đại biểu) tiến hành gần 1,5 buổi thảo luận ở Tổ về Các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước hằng năm và giữa kỳ; dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch. Tại các buổi thảo luận này, đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám đã tham gia phát biểu 2 lượt với 6 ý kiến.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cũng đã tiến hành 4 lần thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước; việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn; việc phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Ông Nguyễn Mạnh Hùng; Các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm./.

 

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội
Icon Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Icon Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
Icon Khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tham dự kỳ họp
Icon Tham gia ý kiến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 10 và 11/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Ngày 09/11 - Ngày pháp luật Việt Nam – Ngày tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 9/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC