Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ ba của kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
12/11/2018 6:42:48 SA
Trong tuần làm việc thứ ba (từ ngày 05 đến ngày 09/11/2018) của kỳ họp thứ 6, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Thảo luận ở hội trường về Việc kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; Việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Thảo luận 7 dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Chăn nuôi; Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và Luật Trồng trọt. Nghe 18 Tờ trình, Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật và Báo cáo thẩm tra các nội dung, dự án luật trên.
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần  thứ ba của kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám phát biểu tại Tổ

Tại Phiên thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt, đại biểu Quốc hội A Pớt đã phát biểu tham gia 5 ý kiến vào dự án luật này về Giải thích từ ngữ về cây hằng năm và cây lâu năm; Quy định về vùng chuyên canh hàng hóa tập trung cao, hướng tới sản xuất nông nghiệp hiện đại ứng dụng công nghệ cao; Bổ sung những vấn đề cơ bản có tính nguyên tắc về vấn đề kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; Chiến lược trồng trọt; Chính sách của nhà nước đối với trồng trọt.

Tại Phiên thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Luật Cảnh sát biển Việt Nam đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám đã phát biểu tham gia 3 ý kiến vào dự án luật này về Nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi hoạt động của cảnh sát biển quy định tại các Điều 8, 9, và 11; về xây dựng cảnh sát biển Việt Nam; các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 7.

Tại Phiên thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Luật Công an nhân dân (sửa đổi) đại biểu Quốc hội Rơ Châm Long đã phát biểu tham gia 4 ý kiến vào dự án luật này Về giải thích từ ngữ; Về vị trí của Công an nhân dân; Nhiệm vụ và quyền hạn của Công an nhân dân và về cấp tướng cho Giám đốc Công an cấp tỉnh.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiếp tục cùng với đại biểu Quốc hội của 3 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Cần Thơ và Trà Vinh tiến hành 02 buổi thảo luận ở Tổ về các Dự án Luật Kiến trúc và Luật Giáo dục (sửa đổi). Tại các buổi thảo luận này, các đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám và Nguyễn Vinh Hà đã tham gia phát biểu 2 lượt với 12 ý kiến đối với Dự án Luật Kiến trúc về Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Thủ tục cấp, gia hạn hành nghề; Hội đồng kiến trúc quốc gia; Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề;.../.

 

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
Icon Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ hai của kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội
Icon Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Icon Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
Icon Khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tham dự kỳ họp
Icon Tham gia ý kiến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC