banner
Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2018
17/12/2018 10:39:05 SA

Thứ, ngày

Nội dung

Thứ hai

(17/12)

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

- 07h10: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực thăm cơ sở, chức sắc đạo Công giáo và đạo Tin lành nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2018 (UBND tỉnh).

- Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch; Đ/c Phan Thị Thủy, Trưởng Ban VH-XH; Đ/c Đào Duy Thế, Chánh Văn phòng dự Hội thảo “Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về di cư” (03 ngày, TP Đà Lạt).

- 07h30: Đ/c Thái Văn Ngọc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Sa Thầy (02 ngày).

 

Làm việc

Thứ ba

(18/12)

Sáng

 

Chiều

 

Làm việc

Thứ tư

(19/12)

Sáng

 

Chiều

 

Làm việc

Thứ năm

(20/12)

Sáng

 

 

Chiều

- 07h30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (phòng họp số 1; Trưởng các Ban, CVP, Phó CVP tổng hợp).

 

Làm việc

Thứ sáu

(21/12)

Sáng

 

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Hội trường Tỉnh ủy; đ/c Duy, PCVP).

 

Làm việc

Thứ bảy

(22/12)

Sáng

 

- 08h30: Đ/c Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch; Đ/c Thái Văn Ngọc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 (trụ sở Tiếp công dân của tỉnh; đ/c Thế, CVP).

 

BBT  
Tin liên quan:
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 03 tháng 12 đến ngày 07 tháng 12 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 03 tháng 9 đến ngày 7 tháng 9 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 03 tháng 8 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2018
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE