Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong năm 2018
19/12/2018 1:25:54 CH
Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, trong năm 2018 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tập trung thực hiện những hoạt động trọng tâm sau.
Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong  năm 2018

- Về công tác giám sát, khảo sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016 đối với các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Kon Tum quản lý. Phối hợp, tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc của Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục - đào tạo vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010-2017 tại tỉnh Kon Tum; Đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội về tình hình thực hiện Thoả thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước tại tỉnh Kon Tum; Đoàn khảo sát của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển toàn diện trẻ em (giai đoạn 0-8 tuổi) tại tỉnh Kon Tum; Đoàn giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về Kết quả 2 năm (2017-2018) thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; khảo sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng; Luật bình đẳng giới, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2017; chính sách, chế độ bảo hiểm y tế, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2017; Hệ thống cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Khảo sát tình hình thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2017.

Tham gia hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội; Phiên họp thứ 22 và Phiên họp thứ 26 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã tiến hành chất vấn 3 lần (Chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc; Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao).

- Về công tác xây dựng pháp luật và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng, Trước kỳ họp thứ 5 và thứ 6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong tỉnh tổ chức cho các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, nhân dân trong tỉnh tham gia đóng góp ý kiến vào 20 dự án luật. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với 03 dự án luật.

Tại các kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã tập trung nghiên cứu, tham gia 34 lượt phát biểu với 130 ý kiến (16 lượt phát biểu với 60 ý kiến tại Hội trường, 18 lượt phát biểu với 70 ý kiến tại Tổ) về Đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, tình hình những tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm giai đoạn 2016-2020; kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; việc thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016; Việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan;… Tham gia ý kiến các Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật công an nhân dân (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Trồng trọt;….

- Về công tác tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức cho các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp thứ 5, kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV tại 40 xã, phường, thị trấn thuộc 10/10 huyện, thành phố để báo cáo với cử tri về nội dung, chương trình và kết quả của kỳ họp thứ 5 và thứ 6 - Quốc hội khoá XIV; Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mà Quốc hội thông qua, cho ý kiến, động viên cử tri chấp hành pháp luật, Nghị quyết của Quốc hội; thông báo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và UBND tỉnh; nghe và tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cử tri về những vấn đề thuộc nội dung, chương trình kỳ họp và kiến nghị của cử tri với Trung ương, với tỉnh. Tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã đề nghị Uỷ ban nhân dân các cấp, các sở, ngành liên quan tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình; đồng thời thông báo, giải thích cho cử tri biết những nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời. Đối với những vấn đề chưa được trả lời trực tiếp cho cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tập hợp, phản ánh lên Quốc hội và UBND tỉnh Kon Tum xem xét, giải quyết và trả lời theo thẩm quyền, theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với 2 đại biểu Quốc hội tỉnh khác tiến hành 1 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Tiến hành 2 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Sao chuyển 14 văn bản trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum của các Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn; Bộ Tài chính; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Bộ Giáo dục - Đào tạo; Bộ Quốc phòng; Bộ Nội vụ; Ngân hành Chính sách Xã hội Việt Nam đến các cơ quan, tổ chức có liên quan của tỉnh biết, tổ chức thực hiện và thông báo cho cử tri biết. 

- Công tác tiếp công dân, Trong năm 2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 10 buổi tiếp công dân (định kỳ chiều thứ 5 tuần đầu tiên hàng tháng) tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp 06 buổi/16 lượt công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

- Tình hình tiếp nhận và xử lý đơn, thư của công dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 108 đơn, thư các loại của công dân trong và ngoài tỉnh (trong đó có 12 đơn khiếu nại, 33 đơn tố cáo và 63 đơn kiến nghị, phản ánh, thỉnh cầu), qua xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của pháp luật, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã hướng dẫn, trả lời công dân 09 đơn; chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý, giải quyết 24 đơn; lưu 75 đơn không đủ điều kiện xử lý. Đến nay 11/24 đơn do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý và trả lời.

- Đoàn luôn duy trì, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan, ban ngành trong tỉnh theo luật định. Tham gia, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, KT-XH, ANQP, các hoạt động xã hội của tỉnh; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật…/.

Hồ Nam-VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tổ chức Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018 tại tỉnh Kon Tum
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Tư của kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội thảo luận về Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018
Icon Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
Icon Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) và Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ ba của kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC