banner
Chương trình hoạt động năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
20/12/2018 1:15:24 CH
Trong năm 2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ tập trung thực hiện các hoạt động trọng tâm sau:
Chương trình hoạt động năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

Về công tác xây dựng pháp luật, Đoàn sẽ tổ chức cho các đại biểu Quốc hội nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và thứ 8. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan soạn thảo khác.

Về công tác giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 và Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Phối hợp, tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018 tại tỉnh Kon Tum.

Tham gia các hoạt động giám sát của Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 và thứ 8 theo các nội dung đã được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 59/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 và Nghị quyết số 538/2018/UBTVQH14 ngày 19/7/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chương trình giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2019.

Về công tác tiếp công dân và theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân tại Trụ sở làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tham gia tiếp công dân định kỳ với Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh vào ngày 22 hàng tháng. Tiếp tục phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng vào chiều thứ Năm - tuần thứ nhất của tháng.

Nghiên cứu, chuyển đơn và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

Về công tác tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp thứ 7 và thứ 8. Tiến hành một số cuộc khảo sát nắm tình hình kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng tại một số xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh; Tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri nơi cư trú, theo chuyên đề, lĩnh vực và đối tượng,... theo yêu cầu của đại biểu.

Tham gia quyết định những vấn đề quan trọng khác của đất nước tại kỳ họp thứ 7 và thứ 8 - Quốc hội khóa XIV. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng và các hoạt động xã hội của tỉnh; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Giữ mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ với Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội. Duy trì, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum với Thường trực HĐND - UBND và Ban thường trực UBMTTQVN các cấp, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh.

Tổ chức các cuộc làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với một số cơ quan chức năng ở địa phương để nắm tình hình, giúp cho các đại biểu Quốc hội có những thông tin cần thiết phục vụ việc xây dựng pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng, giám sát các văn bản của các cơ quan trung ương tại kỳ họp thứ 7 và thứ 8  - Quốc hội khóa XIV./.

 

Hồ Nam-VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong năm 2018
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tổ chức Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018 tại tỉnh Kon Tum
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Tư của kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội thảo luận về Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018
Icon Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
Icon Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) và Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ ba của kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC