banner
Hoạt động trong tháng 01 và 02/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
25/12/2018 7:00:25 SA
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, trong tháng 01 và 02/2019 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum hướng trọng tâm công tác vào các hoạt động sau:
Hoạt động trong tháng 01 và 02/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Về công tác xây dựng pháp luật, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thu thập tài liệu, nghiên cứu chuẩn bị ý kiến tham gia đối với các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7. Các đại biểu là thành viên của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội tham dự các hội nghị để thẩm tra, cho ý kiến các dự án luật, nghị quyết do Hội đồng dân tộc và Uỷ ban tổ chức.

Về công tác giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiến hành giám sát 01 chuyên đề về Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Triển khai các hoạt động giám sát 2 chuyên đề về Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018 và Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Phối hợp và cử đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham gia Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tại tỉnh Kon Tum khi có yêu cầu. Các đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc và Uỷ ban của Quốc hội tham gia các Đoàn giám sát do Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và Uỷ ban tổ chức tại các địa phương khác trong cả nước.

Tham gia tiếp công dân định kỳ với Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vào ngày 22. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum tiếp công dân định kỳ vào chiều ngày 03/01 và ngày 14/02/2019.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xã hội của tỉnh Kon Tum. Duy trì, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy; các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh theo quy định của pháp luật. Thăm và chúc Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 các tổ chức và cá nhân (theo kế hoạch chung của tỉnh) và đại biểu Quốc hội các khóa đã nghỉ hưu./.

 

Hồ Nam-VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Chương trình hoạt động năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong năm 2018
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tổ chức Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018 tại tỉnh Kon Tum
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Tư của kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội thảo luận về Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018
Icon Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
Icon Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) và Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC