banner
VỀ VẤN ĐỀ CẤP TƯỚNG TRONG LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN (Sửa đổi)
26/12/2018 8:27:31 SA
Luật công an nhân dân sửa đổi đã được Quốc hội thông qua, vấn đề quy định cấp tướng trong quá trình thảo luận có nhiều ý kiến khác nhau nay đã được thống nhất như sau: Về quy định cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng đối với chức vụ cục trưởng cục một số cục được định cụ thể trong luật, trần cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng đối với các cục còn lại và tương đương.
VỀ VẤN ĐỀ CẤP TƯỚNG TRONG LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN (Sửa đổi)

Trong công an nhân dân, có những đơn vị có nhiệm vụ đặc biệt, như chống gián điệp bảo vệ chính trị, an ninh xã hội, cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, các cục tình báo… hiện nay do tinh gọn bộ máy, bộ công an không tổ chức cấp tổng cục, các đơn vị cấp cục được củng cố nâng cao chất lượng, ngoài những đơn vị cấp cục theo Luật công an nhân dân hiện hành mà cục trưởng là trung tướng, và có 2 đến 3 cấp phó là thiếu tướng, có nhiều cục được hợp nhất trên cơ sở từ 2, 3, 4 đơn vị cấp cục mà cục trưởng có cấp hàm là thiếu tướng, nay các cục này trực thuộc bộ và cấp dưới liền kề của chức vụ thứ trưởng… nên cấp bậc hàm cao nhất của cục trưởng là trung tướng, phó cục trưởng là thiếu tướng là phù hợp.

 Quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết TW 6 khóa XII đã xác định rõ: Có cơ chế, chính sách phù hợp đối với những người chịu tác động trực tiếp của quá trình sắp xếp… Nghị quyết 22 cuả Bộ chính trị về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy công an nhân dân tinh gọn hoạt động có hiệu lực, hiệu quả có chủ trương: Đặc biệt quan tâm đề xuất và thực hiện, áp dụng các cơ chế chính sách phù hợp đối với những người chịu sự tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp… Khi bộ máy tinh gọn không còn tổng cục vị trí, vai trò, trách nhiệm của cấp cục được nâng lên cấp bậc hàm của cục trưởng trung tướng là phù hợp với chủ trương của Hội nghị TW 7: tinh gọn bộ máy để tăng chính sách cho cán bộ. Nếu không thực hiện tốt điều này, không những tác động ảnh hưởng đến Bộ công an, mà còn tác động đến bộ ngành và các cơ quan khác trong thực hiện nghị quyết của đảng. Quy định như vậy là phù hợp, đảm bảo tương quan chung và cơ bản như Luật công an nhân dân hiện nay. Về quy định trần cấp bậc hàm thiếu tướng, đối với giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I:

 Xuất phát từ chức năng nhiệm vụ của công an cấp tỉnh, công an tỉnh thành phố trực thuộc TW có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng, Tỉnh ủy Thành ủy, UBND tỉnh về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, chủ trì thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh, trực tiếp đấu tranh phòng chống âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, tổ chức xây dựng lực lượng công an tỉnh vững mạnh.

 Công an tỉnh là cơ quan thuộc lực lượng vũ trang, vừa là cơ quan hành pháp, vừa là cơ quan tư pháp, cơ quan thi hành tạm giữ, tam giam, có lĩnh vức quản lý rộng, nhiệm vụ liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống, kinh tế văn hóa, xã hội, đối tượng quản lý phức tập, nhiều vấn đề nhạy cảm, liên quan đến quyền tự do dân chủ, lợi ích của công dân.

 Tính chất của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm hết sức phức tạp, nguy hiểm và ngày càng khốc liệt, đây là cuộc đấu tranh không có chiến tuyến, giới tuyến rõ ràng, không theo mùa vụ không kể ngày đêm, đối tượng đấu tranh ngày càng manh động, liều lĩnh sẵn sàng chống trả bằng vũ khí nóng.

 Để phù hợp với tính chất, yêu cầu nhiệm vụ và khối lượng công việc, đòi hỏi quy mô tổ chức biên chế, quyền hạn của Giám đốc công an cấp tỉnh trong công tác tổ chức cán bộ phải tương xứng. Giám đốc công an cấp tỉnh được xác định là chức vụ cơ bản, quan trong trong hệ thống chức vụ sỹ quan công an nhân dân, là cấp dưới liền kề, có thể quy hoạch bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng. Tiêu chuẩn chức danh, cấp bậc hàm của Giám đốc công an cấp tỉnh phải đảm bảo tương đương đối với chức danh Cục trưởng. Như vậy trần cấp hàm của Giám đốc công an cấp tỉnh luật đã quy định là thiếu tướng thuộc đơn vị hành chính loại I và để tránh lạm dụng luật quy định thêm một số tiêu chí như địa bàn rộng, dân số đông, tình hình an ninh trật tự phức tập vv.. là phù hợp

 

Tô Văn Tám  
Tin liên quan:
Icon Hoạt động trong tháng 01 và 02/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Chương trình hoạt động năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong năm 2018
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tổ chức Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018 tại tỉnh Kon Tum
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Tư của kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội thảo luận về Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018
Icon Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC