Hoạt động trong tháng 3/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
01/03/2019 10:57:26 SA
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, trong tháng 3/2019 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum hướng trọng tâm công tác vào các hoạt động sau: - Về Công tác xây dựng pháp luật, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục thu thập tài liệu, nghiên cứu chuẩn bị ý kiến tham gia đối với các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7. Các đại biểu là thành viên của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội tham dự các hội nghị để thẩm tra, cho ý kiến các dự án luật, nghị quyết do Hội đồng dân tộc và Uỷ ban tổ chức.
Hoạt động trong tháng 3/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Ảnh minh họa

- Về Công tác giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiến hành giám sát 2 chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018” trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Phối hợp và cử đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham gia Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tại tỉnh Kon Tum khi có yêu cầu. Các đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc và Uỷ ban của Quốc hội tham gia các Đoàn giám sát do Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và Uỷ ban tổ chức tại các địa phương khác trong cả nước.

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia tiếp công dân định kỳ với Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vào ngày 22. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum tiếp công dân định kỳ vào chiều ngày 07/3/2019.

- Giữ mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ với Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xã hội của tỉnh Kon Tum./.

 

Hồ Nam-VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon ĐƯA LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀO THỰC TIỄN CUỘC SỐNG
Icon Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon VỀ VẤN ĐỀ CẤP TƯỚNG TRONG LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN (Sửa đổi)
Icon Hoạt động trong tháng 01 và 02/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Chương trình hoạt động năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong năm 2018
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tổ chức Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018 tại tỉnh Kon Tum
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC