banner
Thứ 3, ngày 26/9/2023
Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 04 tháng 3 đến ngày 08 tháng 3 năm 2019
1-3-2019

Thứ, ngày

Nội dung

Thứ hai

(04/3)

Sáng

 

Chiều

 

Làm việc

Thứ ba

(05/3)

Sáng

 

 

 Chiều

- 08h00: Thường trực dự Tập huấn triển khai cài đặt, hướng dẫn hệ thống Quản lý văn bản và điều hành Ioffice (Hội trường HĐND tỉnh).

 

Làm việc

Thứ tư (06/3)

Sáng

 

 

Chiều

- Đ/c Phan Thị Thủy, Trưởng Ban VH-XH đi học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác HĐND tại các tỉnh miền Trung (05 ngày).

 

- 13h30: Thường trực dự họp chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh định kỳ tháng 3/2019 (Phòng họp số 2).

Thứ năm (07/3)

 

Sáng

 

 

Chiều

- 07h30: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (phòng họp số 1; Trưởng các Ban, CVP, Phó CVP tổng hợp).

 

Làm việc

Thứ sáu (08/3)

 

Sáng

 

 

Chiều

- 07h30: Đ/c Kring Ba, Phó Chủ tịch Thường trực dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Hội trường Tỉnh ủy; đ/c Duy, PCVP).

 

Làm việc

 

BBT  
Tin liên quan:
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 07 tháng 01 đến ngày 11 tháng 01 năm 2019
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 03 tháng 12 đến ngày 07 tháng 12 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 03 tháng 9 đến ngày 7 tháng 9 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 2018
Icon Lịch công tác của Thường trực HĐND tỉnh từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 03 tháng 8 năm 2018
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE