Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
08/04/2019 1:24:09 CH
Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, Nghị quyết liên tịch của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và căn cứ tình hình thực tế, ngày 08/4/2019 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Theo kế hoạch này, tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ báo cáo với cử tri về Chương trình và nội dung kỳ họp; Nghe và tiếp thu phản ánh các ý kiến, nguyện vọng của cử tri đối với chương trình, nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV; các ý kiến, kiến nghị đối với Quốc hội và các cơ quan nhà nước có liên quan.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chia làm 02 tổ để tiếp xúc cử tri theo 02 đơn vị bầu cử của tỉnh.

+ Tổ 1, gồm các đại biểu: Ông A Pớt, Ông Lê Chiêm và Bà Y Nhàn sẽ tiếp xúc cử tri tại Xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà vào Buổi chiều ngày 22/4/10/2019; Xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei vào Buổi sáng ngày 23/4/10/2019; tại Xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi vào Buổi chiều 23/4/10/2019; tại Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông vào Buổi sáng 24/4/10/2019 và tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô vào Buổi chiều 24/4/10/2019.

+ Tổ 2, gồm các đại biểu: Ông Tô Văn Tám, Ông Nguyễn Vinh Hà và Ông Rơ Châm Long (A Long) sẽ tiếp xúc cử tri tại Xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai vào Buổi chiều 22/4/2019; tại Xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy vào Buổi sáng 23/4/2019; tại Xã Đăk Long, huyện Kon Plông vào Buổi chiều 23/4/2019; tại Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy vào Buổi sáng 24/4/2019 và tại Xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum vào Buổi chiều 24/4/2019.

Địa điểm tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sẽ do Ban thường trực UBMTTQVN và chính quyền địa phương chủ động chọn.

Buổi chiều ngày 29/4/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức họp rút kinh nghiệm; thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ kiến nghị với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và ở tỉnh./.

Hồ Nam-VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Hoạt động trong tháng 4/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIÁM SÁT TẠI UBND TỈNH KON TUM
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018
Icon VẤN ĐỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Icon Hoạt động trong tháng 3/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon ĐƯA LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀO THỰC TIỄN CUỘC SỐNG
Icon Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon VỀ VẤN ĐỀ CẤP TƯỚNG TRONG LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN (Sửa đổi)
Icon Hoạt động trong tháng 01 và 02/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Chương trình hoạt động năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC