Tham gia ý kiến Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)
08/04/2019 1:25:13 CH
Theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, trong đầu tháng 4/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tổ chức lấy ý kiến tham gia Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XIV tại họp thứ 7. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cơ bản nhất trí về bố cục và nội dung của dự thảo Luật này; Đồng thời đã tham gia 4 ý kiến cụ thể vào dự án luật.
Tham gia ý kiến Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)
Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám tham gia ý kiến xây dựng Luật tại kỳ họp Quốc hội

Về quyền, nghĩa vụ của phạm nhân (Điều 27), Đoàn đã thống nhất với quy định của dự thảo Luật. Phạm nhân không thể được hưởng tất cả các quyền con người, quyền công dân (quyền kết hôn, quyền sinh con, quyền được gửi, lưu giữ trứng, tinh trùng…) như những công dân khác đang ở ngoài xã hội. Vì họ là người bị kết án phạt tù, bị cách ly khỏi xã hội trong một thời gian nhất định theo bản án; Họ có nghĩa vụ lao động, học tập, cải tạo để trở thành công dân có ích cho xã hội. Việc xác định các quyền cụ thể của phạm nhân của dự thảo Luật đã bảo đảm tính nhân đạo cũng như bảo đảm tính nghiêm khắc của hình phạt tù. Về tổ chức cho phạm nhân lao động (Điều 33), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum thống nhất bổ sung quy định cho phép trại giam phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để tổ chức khu sản xuất, điểm lao động ngoài trại giam cho phạm nhân với các nguyên tắc và điều kiện chặt chẽ như dự thảo Luật quy định. Về trách nhiệm quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước hạn có điều kiện, người được hưởng án treo, người thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ (Điều 19, Điều 61, Điều 86 và Điều 98), Đoàn thống nhất dự thảo Luật tiếp tục quy định vai trò chủ trì quản lý, giám sát, giáo dục người thi hành án hình sự tại cộng đồng của Uỷ ban nhân dân cấp xã; đồng thời tăng cường hơn vai trò tham mưu của Công an cấp xã. Không quy định giao cho cá nhân thực hiện công tác quản lý, giám sát, giáo dục người thi hành án hình sự tại cộng đồng. Về cơ quan được giao nhiệm vụ thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại (Điều 160), Đoàn cũng thống nhất quy định giao cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cấp quân khu chịu trách nhiệm chính tổ chức thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại. Vì quy định như vậy sẽ bảo đảm sự tập trung, thống nhất về đầu mối quản lý nhà nước cũng như tổ chức thực hiện trong lĩnh vực này; không làm tăng biên chế, bộ máy, ngân sách nhà nước.

Hồ Nam-VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 4/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIÁM SÁT TẠI UBND TỈNH KON TUM
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018
Icon VẤN ĐỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Icon Hoạt động trong tháng 3/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon ĐƯA LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀO THỰC TIỄN CUỘC SỐNG
Icon Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon VỀ VẤN ĐỀ CẤP TƯỚNG TRONG LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN (Sửa đổi)
Icon Hoạt động trong tháng 01 và 02/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC