MẤY VẤN ĐỀ TRONG QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ.
02/07/2019 4:18:54 CH
Chúng ta biết rằng tham gia dân quân tự vệ là nghĩa vụ của công dân trong độ tuổi quy định, và việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp là trách nhiệm của nhà nước, và để đáp ứng 2 yêu cầu trên thì việc xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về dân quân tự vệ là hết sức cần thiết, Luật dân quân tự vệ đã được ban hành và đã qua 10 năm triển khai thực hiện, đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng vẫn còn những hạn chế bất cập, nhiều vấn đề đặt ra như việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ phải gắn liền với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ thường trực, dân quân tự vệ trên biển, dân quân tự vệ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước vv… cần phải được quy định đầy đủ và rõ ràng hơn, bởi vậy vấn đề đặt ra bức thiết là phải sử đổi bổ sung đạo luật này để đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới.
MẤY VẤN ĐỀ TRONG QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ.
Ảnh minh họa

Trong sửa đổi bổ sung cần tập trung vào một số vấn đề sau:

 Vị trí chức năng của dân quân tự vệ, dự luật đã xác định vị trí của dân quân tự vệ là một thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân có chức năng bảo vệ đảng, nhà nước và chế độ XHCN, tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước ở địa phương, tuy nhiên có vấn đề là tài sản của tổ chức nhưng không phải là tài sản của nhà nước, thì phải chăng là không được bảo vệ, trong khi đó luật quy định dân quân tự vệ được thành lập ở cả các tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước, như thế là cần bảo vệ tài sản của các tổ chức này, bởi vậy dự luật cần cân nhắc bổ sung để đảm bảo đầy đủ và toàn diện.

 Đối với nhiệm vụ của dân quân tự vệ: dự luật biểu đạt dân quân tự vệ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, vấn đề đặt ra ở đây là tội phạm là hành vi vi phạm pháp luật, tuy nhiên không phải hành vi vi phạm pháp luật nào cùng cấu thành tội phạm cả, nếu biểu đạt như vậy là không đầy đủ, cần phải biểu đạt theo hướng đấu tranh phòng chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, mặt khác điều luật cũng đã biểu đạt nhiệm vụ bảo vệ và phòng chống cháy rừng, như thế cũng chưa đầy đủ, bởi có những địa phương không có rừng, nhưng cháy nổ vẫn xảy ra và như thế lực lượng dân quân tự vệ cũng phải bảo vệ và phòng chống, bởi vậy cần biểu đạt rằng bảo vệ và phòng chống cháy nổ.

 Để thực hiện tốt chủ trương của đảng cũng như quy định của Hiến pháp, là xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp, có nhiều vấn đề trong đó có 2 vấn đề quan trọng là đảm bảo điều kiện cho lực lượng dân quân tự vệ nói chung và dân quân tự vệ trên biển nói riêng, và các điều kiện cho công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Vấn đề đảm bảo điều kiện cho dân quân tự vệ, có việc về chế độ cho lực lượng dân quân tự vệ, dự luật cần có những quy định thích hợp về các chế độ chính sách cho người tham gia dân quân tự vệ nói chung và dân quân tự vệ trên biển nói riêng, theo hướng quy định các chế độ phụ cấp cho dân quân tự vệ và phụ cấp đặc thù đi biển đối với dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ trên biển, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với dân quân thường trực trên địa bàn biên giới, ven biển, hải đảo, trọng điểm quốc phòng, an ninh.

 Để công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ dự luật đã có quy định tiêu chuẩn tuyển chọn, việc tuyển chọn công dân tham gia dân quân tự vệ, các quy định đó là cần thiết, tuy nhiên quy định về việc lý lịch phải có xác nhận của UBND cấp xã, UBND cấp huyện nơi chưa tổ chức đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan tổ chức nơi đăng ký, quản lý công dân, thì cần xem xét lại, vấn đề ở đây là xác nhận nội dung hay là xác nhận hình thức của lý lịch, nếu xác nhận nội dung lý lịch thì phải qua một quá trình xác minh, rất mất thời gian, trong điều kiện công dân có nhiều quê quán khác nhau, còn nếu xác nhận hình thức của lý lịch thì không cần thiết, người khai lý lịch phải chịu trách nhiệm về tính trung thực trong nội dung lý lịch của mình, bởi vậy cần xem lại theo hướng là loại bỏ thủ tục xác nhận lý lịch.

 

Tô Văn Tám  
Tin liên quan:
Icon PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM - VẤN ĐỀ BỨC THIẾT
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Ba của kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội tiến hành Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 đối với lĩnh vực xây dựng
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC