Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Tư của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
18/11/2019 2:21:55 CH
Trong tuần làm việc thứ Tư (từ ngày 11 đến ngày 15/11/2019) của kỳ họp thứ 8, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tham gia hơn 7 buổi làm việc ở Hội trường để nghe 19 báo cáo, tờ trình và báo cáo thẩm tra. Biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 và Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (Quốc hội đã thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) dưới 4%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP; Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 25%; Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 28 giường bệnh; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%; Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%). Tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của 5 dự án Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội. Các Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; Chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018.
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần  thứ Tư của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Tại Phiên thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Lực lượng dự bị động viên, đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám đã phát biểu đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc thêm về cách tiếp cận quy định “đền bù” hay “bồi thường” cho các phương tiện kỹ thuật dự bị được nhà nước điều động, huy động khi có chiến tranh, giặc dã bị thiệt hại cho phù hợp với tính chất của “hành vi” và nghĩa vụ của công dân.

Đoàn ĐBQH Kon Tum dự họp tổ thảo luận

Tại Phiên thảo luận ở Hội trường về Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018, đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám đã phát biểu đề nghị cần Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về cháy nổ và chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy để nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân, nhất là bằng hình thức tuyên truyền miệng. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời có cơ chế, chính sách phù hợp để đội ngũ này hoạt động. Thực hiện nghiêm quy định thành lập các đội dân phòng, các đội phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở; Cần phân tích, đánh giá rõ thêm lỗi trong sự cố hệ thống điện và thiết bị điện để làm cơ sở cho việc xác định trách nhiệm trong quá trình xử lý khi cháy nổ xảy ra.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp tục cùng với 19 đại biểu Quốc hội của 3 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái (6 đại biểu), Sóc Trăng (6 đại biểu) và Quảng Ngãi (7 đại biểu) tiến hành gần 3 buổi thảo luận ở Tổ về 5 Dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Tại các buổi thảo luận này, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tham gia phát biểu 3 lượt với 15 ý kiến.

Hồ Nam-VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Ba của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Hai của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
Icon Khai mạc kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Icon VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG TRONG DỰ THẢO LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC
Icon VẤN ĐỀ THU HÚT TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI TRONG SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
Icon VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CHO PHẠM NHÂN LAO ĐỘNG TRONG LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (Sửa đổi)
Icon Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC