Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
16/12/2019 3:03:16 CH
Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, từ ngày 09 đến ngày 11/12/2019 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tỉnh Kon Tum định kỳ sau kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khoá XIV tại 10 điểm tiếp xúc (Xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông; Xã Xốp, huyện Đăk Glei; Xã Pô Kô, huyện Đăk Tô; Xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi; Xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà; phường Quang Trung, thành phố Kon Tum; Xã Hiếu, huyện Kon Plông; Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy; Xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy và Xã Ia Đal, huyện IaH’Đrai).
Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Họp đoàn thống nhất ý kiến cử tri sau đợt tiếp xúc

Tham dự các buổi tiếp xúc cử tri có đại diện Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Lao động-TBXH, Sở Nông nghiệp - PTNT, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh,…; đại diện Huyện - Thành ủy, Thường trực HĐND - UBND - BTT UBMTTQVN huyện, thành phố và các phòng, ban có liên quan; đại diện Đảng ủy, Thường trực HĐND - UBND - BTT UBMTTQVN xã, phường và các thành viên của Mặt trận Tổ quốc, đại biểu các cơ quan, nhân dân, cán bộ công chức, cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang;… 

Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã báo cáo với khoảng 1.000 cử tri về Kết quả của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp này;... Cử tri tham dự đã có 64 lượt phát biểu với 115 ý kiến kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ  ngành Trung ương và với chính quyền địa phương về những vấn đề mà cử tri quan tâm (trong đó có 12 ý kiến thuộc thẩm quyền các cơ quan nhà nước ở Trung ương và 103 ý kiến thuộc thẩm quyền của các cơ quan nhà nước ở địa phương). Lãnh đạo chính quyền các cấp, lãnh đạo các ngành chức năng của tỉnh và lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiếp thu, giải trình, giải thích và trả lời 106/115 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Buổi chiều ngày 13/12/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm; thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ kiến nghị với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và ở tỉnh; Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp với Đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Thái Văn Ngọc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Đồng chí Trần Lạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đồng chí Lê Văn Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Tại cuộc họp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã thống nhất tập hợp báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét 2 ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương; Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trả lời 7 ý kiến thuộc thẩm quyền của Chính quyền địa phương./.

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Năm của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Tư của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Ba của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Hai của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
Icon Khai mạc kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC