Hoạt động trong tháng 5 và 6/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
28/04/2020 10:03:25 SA
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, trong tháng 5 và 6/2020 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum hướng trọng tâm công tác vào các hoạt động sau:
Hoạt động trong tháng 5 và 6/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

* Về công tác xây dựng pháp luật, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến tham gia đối với các dự án Luật, Nghị quyết trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

* Tham dự kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV: Đoàn tiếp tục chuẩn bị các nội dung có liên quan đến kỳ họp theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và Uỷ ban của Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham dự đầy đủ và tích cực các phiên họp toàn thể của Quốc hội, các cuộc họp của Tổ và của Đoàn (Họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/5 đến ngày 04/6/2020; Họp tập trung tại Nhà Quốc hội từ ngày 10/6 đến ngày 19/6/2020) để thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội.

* Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức cho các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV để đại biểu Quốc hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của cử tri; đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm túc yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

* Về công tác giám sát, Đoàn ban hành kế hoạch và triển khai các hoạt động giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông - Giai đoạn 2015-2020.

 Nghiên cứu, chuyển đơn và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

* Giữ mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ với Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

* Xây dựng Báo cáo tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020./.

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Tham gia ý kiến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Icon Tham gia Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Icon THỬ NHÌN NHẬN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT THỜI GIAN QUA
Icon MẤY VẤN ĐỀ VỀ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THỜI GIAN QUA
Icon Chương trình hoạt động năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon THẤY GÌ QUA GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Icon Một số kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong năm 2019
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Icon MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC