Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ hai của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
29/05/2020 3:31:07 CH
Trong tuần làm việc thứ hai (từ ngày 25 đến ngày 28/5/2020) của kỳ họp thứ 9, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước tiếp tục tham gia 8 buổi làm việc theo hình thức họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nghe trình bày 16 tờ trình, báo cáo và tiến hành thảo luận dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em và Một số nội dung còn ý kiến khác nhau của 6 dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Luật Thanh niên (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật đầu tư sửa đổi, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần  thứ hai của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám phát biểu ý kiến tại Điểm cầu Kon Tum

Tại Phiên thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum Tô Văn Tám đã phát biểu tham gia 7 ý kiến vào dự thảo này về Nguyên tắc hòa giải, đối thoại; Thủ tục lựa chọn, chỉ định hòa giải viên; Về quy định từ chối hòa giải viên; Thành phần hòa giải viên; Về thủ tục ra quyết định công nhận kết quả hòa giải, đối thoại thành; Vấn đề bổ nhiệm hoà giải viên;…

Tại Phiên thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thanh niên (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám đã phát biểu 3 ý kiến tranh luận về việc quy định Tháng Thanh niên; Trách nhiệm của thanh niên Việt Nam về phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; Nên quy định ngày 26/3 là ngày truyền thống của thanh niên Việt Nam.

Tại Phiên thảo luận trực tuyến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám đã phát biểu tham gia 6 ý kiến đề nghị nâng công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em lên thành Chiến lược truyền thông giáo dục sâu rộng, với nhiều hình thức linh hoạt, thiết thực; Đối với đồng bào dân tộc thiểu số cần đặc biệt coi trọng tuyên truyền miệng qua đội ngũ tuyên truyền viên, do vậy phải chú trọng xây dựng đội ngũ này; Cần thay đổi hành vi của mỗi người và giải quyết các yếu tố góp phần gây ra các hành vi xâm hại trẻ em; Kiên quyết vận dụng những hình thức chế tài nghiêm khắc nhất của pháp luật để đảm bảo tính răn đe, để trừng trị những hành vi xâm hại trẻ em, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, chính quyền (nhất là cấp ủy, chính quyền cơ sở); Để giảm thiểu tình trạng trẻ em lao động không đúng quy định của pháp luật, ngoài việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về lao động trẻ em, cần xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, xây dựng các gói hỗ trợ lao động trẻ em và các gia đình có lao động trẻ em; Báo cáo kết quả giám sát cần tập trung vào quá trình xây dựng môi trường sống lành mạnh cho trẻ em;…

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục tham dự đợt 2 kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV từ ngày 08 đến 18/6/2020 tại Hà Nội./.

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Icon Khai mạc kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Icon Tham gia xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 5 và 6/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Tham gia ý kiến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Icon Tham gia Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Icon THỬ NHÌN NHẬN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT THỜI GIAN QUA
Icon MẤY VẤN ĐỀ VỀ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THỜI GIAN QUA
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC