Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
30/07/2020 4:06:34 CH
* Về công tác xây dựng pháp luật, Tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các nội dung trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan soạn thảo khác. Các đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết do Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban thẩm tra.
Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020  của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Ảnh minh họa: đại biểu tham gia ý kiến xây dựng pháp luật

* Về công tác giám sát: Tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông - Giai đoạn 2015-2020; Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách tín dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Phối hợp và cử đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham gia các Đoàn giám sát khác của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tại tỉnh Kon Tum khi có yêu cầu.

Thường xuyên giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân mà đại biểu Quốc hội trong Đoàn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Tham gia và phân công các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham gia các hoạt động giám sát tại kỳ họp thứ 10 theo các nội dung đã được quyết định tại Nghị quyết số 76/2019/QH14 ngày 21/6/2019 của Quốc hội về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và Nghị quyết số 738/UBTVQH14 ngày 30/7/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chương trình giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2020.

* Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân tại Trụ sở làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tham gia tiếp công dân định kỳ với Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh vào ngày 22 hàng tháng. Tiếp tục phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng vào chiều thứ Năm - tuần thứ nhất của tháng. Nghiên cứu, chuyển đơn và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

* Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp thứ 10.

* Tiến hành một số cuộc khảo sát nắm tình hình kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng tại một số xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh; Tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri nơi cư trú, theo chuyên đề, lĩnh vực và đối tượng,... theo yêu cầu của đại biểu.

* Tham gia quyết định những vấn đề quan trọng khác của đất nước tại kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng và các hoạt động xã hội của tỉnh; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

* Tổ chức các cuộc làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với một số cơ quan chức năng ở địa phương để nắm tình hình, giúp cho các đại biểu Quốc hội có những thông tin cần thiết phục vụ việc xây dựng pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng, giám sát các văn bản của các cơ quan trung ương tại kỳ họp thứ 10  - Quốc hội khóa XIV.

* Chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021) và Tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Hồ Nam VPĐ ĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Một số kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon VỀ LỰC LƯỢNG THỰC THI NHIỆM VỤ BIÊN PHÒNG TRONG DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Icon BA VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM HOÀN THIỆN TRONG DỰ ÁN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ ba của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Icon THẤY GÌ QUA KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM
Icon MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN QUAN TÂM ĐỂ HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC