banner
VỀ VẤN ĐỀ HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT TRONG DỰ THẢO LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
09/09/2020 10:16:50 SA
Dự thảo đã có những cách tiếp cận mới trong việc hoàn thiện các hình thức xử phạt, nhưng việc bổ sung hình thức xử phạt là vấn đề lớn, làm thay đổi hệ thống quy định về xử phạt vi phạm hành chính, một số vấn đề cũng chưa được Chính phủ tổng kết đánh giá tác động, nhất là tính hiệu quả, khả thi và điều kiện đảm bảo thi hành. Khi bổ sung một hình thức xử phạt mới cần phải được cân nhắc kỹ, để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, do vậy việc chưa bổ sung hình thức xử phạt buộc lao động công ích, bằng quyết định xử phạt của cơ quan hành chính mà không phải là cơ quan tòa án, là nhằm đảm bảo phù hợp với Công ước số 29 của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) về lao động cưỡng bức bắt buộc mà nước ta là thành viên, do vậy chưa bổ sung hình thức xử phạt này là phù hợp và có cơ sở.
VỀ VẤN ĐỀ HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT TRONG DỰ THẢO LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Tuy nhiên có một vấn đề thực tế đang đặt ra là các hành vi xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, chế độ gần đây xuất hiện nhiều, chiếu theo các quy định hiện hành thì mới chỉ có quy định hình sự về hành vi xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, nhưng không phải hành vi nào cũng được xử lý hình sự, bởi tính chất mức độ chưa đủ để xử lý hình sự hành vi này. Nhưng chưa có cơ chế pháp lý để xử lý hành chính hành vi này, Luật xử lý vi hành chính hiện hành thì cũng lại chưa có quy định xử phạt hành chính hành vi này. Đối với hành vi xúc phạm Đảng kỳ thì còn chưa có cả quy định pháp lý hình sự để xử lý, phải chăng đang có khoảng trống pháp lý về vấn đề này, bởi vậy đề nghị nghiên cứu bổ sung hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ để có cơ sở pháp lý cho việc xử lý các hành vi này khi các hành vi này chưa cần thiết xử lý hình sự.

Trên cơ sở thực tiễn thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, Chính phủ đề xuất tăng mức phạt tiền tối đa của 10 lĩnh vực, mà theo quy định hiện hành có mức tiền phạt tối đa thấp, chưa đủ sức răn đe, chưa thực sự tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi hành chính. Đối với một số lĩnh vực khác như hôn nhân gia đình, an ninh trật tự, an toàn xã hội, đất đai, xây dựng, thì cần tổng kết để đánh giá những khó khăn vướng mắc, đánh giá tác động, bất cập, mới có cơ sở để tăng mức phạt tiền, do vậy việc Chính phủ trình đề nghị tăng mức phạt tiền tối đa của 10 lĩnh vực là có cơ sở. Bên cạnh đó để tăng cường hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát các nghị định quy định về xử phạt hành chính trong các lĩnh vực, để quy định mức phạt tiền cụ thể đối với từng hành vi vi phạm hành chính tương xứng với tính chất mức độ của hành vi vi phạm, đồng thời chỉ đạo các bộ ngành, địa phương, các lực lượng chức năng, thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về xử phạt hành chính, áp dụng đồng bộ không chỉ hình thức phạt tiền, mà cả các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả, không để tình trạng phạt cho tồn tại, đảm bảo mọi hành vi vi phạm hành chính, phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật./.

Tô Văn Tám  
Tin liên quan:
Icon VẤN ĐỀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG DỰ THẢO LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Icon VẤN ĐỀ VỀ THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT TRONG DỰ THẢO SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Icon MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TÂM CẦN HOÀN THIỆN TRONG DỰ THẢO LUẬT NGƯỜI VIỆT NAM LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
Icon Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Một số kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon VỀ LỰC LƯỢNG THỰC THI NHIỆM VỤ BIÊN PHÒNG TRONG DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Icon BA VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM HOÀN THIỆN TRONG DỰ ÁN LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC