Chương trình hoạt động từ đầu năm 2021 đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
08/01/2021 1:38:57 CH
Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, từ đầu năm 2021 đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021) Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
Chương trình hoạt động từ đầu năm 2021 đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

- Về công tác xây dựng pháp luật, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các nội dung trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan soạn thảo khác. Các đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết do Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban thẩm tra.

- Về công tác giám sát, Đoàn sẽ tiến hành giám sát, khảo sát các vấn đề mà đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các Đoàn giám sát, khảo sát khác của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội khi đến giám sát, khảo sát tại tỉnh Kon Tum. Các đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật tại các địa phương trong cả nước theo kế hoạch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và Uỷ ban.

Tham gia các hoạt động giám sát tại kỳ họp thứ 11 theo các nội dung đã được quyết định tại Nghị quyết số 105/2020/QH14 ngày 09/6/2020 của Quốc hội về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021 và Nghị quyết số 978/NQ-UBTVQH14 ngày 20/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chương trình giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2021. Phối hợp, tham gia giám sát hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Kon Tum.

- Đoàn duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân tại Trụ sở làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tham gia tiếp công dân định kỳ với Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh vào ngày 22 hàng tháng. Tiếp tục phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng vào chiều thứ Năm - tuần thứ nhất của tháng.

Nghiên cứu, chuyển đơn và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri theo quy định.

Tiến hành một số cuộc khảo sát nắm tình hình kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng tại một số xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh; Tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri nơi cư trú, theo chuyên đề, lĩnh vực và đối tượng,... theo yêu cầu của đại biểu.

- Tham gia quyết định những vấn đề quan trọng khác của đất nước tại kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIV. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng và các hoạt động xã hội của tỉnh; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

- Tổ chức các cuộc làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với một số cơ quan chức năng ở địa phương để nắm tình hình, giúp cho các đại biểu Quốc hội có những thông tin cần thiết phục vụ việc xây dựng pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng, giám sát các văn bản của các cơ quan trung ương tại kỳ họp thứ 11  - Quốc hội khóa XIV.

Hồ Nam VPĐ ĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức gặp mặt tọa đàm Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2021)
Icon Một số kết quả hoạt động năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon BẢO HIỂM XÃ HỘI - MỘT TRỤ CỘT TRONG HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI
Icon VẤN ĐỀ LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Icon CÔNG TÁC THÔNG TIN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 10 và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ tư của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC