banner
Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ Nhất
20/07/2021 4:03:11 CH
Sáng ngày 20/7/2021, Quốc hội khóa XV đã khai mạc Kỳ họp thứ Nhất tại Thủ đô Hà Nội (Kỳ họp dự kiến bế mạc vào ngày 31/7/2021). Tại kỳ họp này, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.
Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ Nhất
Quốc hội Khai mạc kỳ họp thứ nhất sáng ngày 20-7-2021

Thứ nhất, Quốc hội sẽ nghe báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia về tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV trúng cử; báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến Kỳ họp.

Thứ hai, Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước. Đây là nội dung trọng tâm của Kỳ họp, có ý nghĩa quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước cả nhiệm kỳ.

Thứ ba, Quốc hội xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; xem xét, quyết định các kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025 về: Phát triển kinh tế, xã hội, tài chính quốc gia; đầu tư công trung hạn.

Thứ tư, Quốc hội xem xét, quyết định 02 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Thứ năm, Quốc hội xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022; việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề và một số nội dung quan trọng khác.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tham dự kỳ họp này có 6/6 đại biểu./.

Hồ Nam VPĐĐBQH  
Tin liên quan:
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn chuyên trách
Icon Một số kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Một số nội dung và thời gian Kỳ họp thứ Nhất-Quốc hội khóa XV
Icon TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV Ở 02 ĐƠN VỊ BẦU CỬ TRÊN ĐỊA BÀN KON TUM
Icon QUỐC HỘI KHÓA XIV MỘT NHIỆM KỲ THÀNH CÔNG
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 11 và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong tuần thứ Ba - kỳ họp thứ 11
Icon Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong tuần thứ hai - kỳ họp thứ 11
Icon Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong tuần thứ nhất - kỳ họp thứ 11
Icon Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 11
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC