banner
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ hai của kỳ họp thứ Nhất - Quốc hội khóa XV
28/07/2021 4:31:42 CH
Trong tuần làm việc thứ hai (từ ngày 25 đến ngày 28/7/2021) của kỳ họp thứ Nhất, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tham gia gần 8 buổi làm việc tại Hội trường để nghe trình bày 19 tờ trình, báo cáo; thảo luận các nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (trong đó có nội dung về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới); Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.;… và tiến hành công tác nhân sự theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tại Phiên thảo luận về Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum Tô Văn Tám đã phát biểu tham gia thảo luận 4 ý kiến.
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ hai của kỳ họp thứ Nhất - Quốc hội khóa XV
đồng chí U Huấn - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Tổ thảo luận

Trong tuần làm việc này, Quốc hội đã thông qua 10 nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025 (trong đó có kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025); Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội đã bầu Ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Chủ tịch nước; Bầu Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ; Bầu Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước; Bầu Ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Bầu Ông Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;…

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiến hành 3 lần họp Đoàn để thảo luận về Dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ; Nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; Đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ./.

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Quốc hội thảo luận về Kinh tế xã hội
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ I - Quốc hội khóa XV
Icon Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ Nhất
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn chuyên trách
Icon Một số kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Một số nội dung và thời gian Kỳ họp thứ Nhất-Quốc hội khóa XV
Icon TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV Ở 02 ĐƠN VỊ BẦU CỬ TRÊN ĐỊA BÀN KON TUM
Icon QUỐC HỘI KHÓA XIV MỘT NHIỆM KỲ THÀNH CÔNG
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 11 và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong tuần thứ Ba - kỳ họp thứ 11
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC