banner
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Ia H’Drai tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII
15/01/2022 6:34:28 SA
Trong 03 ngày (từ ngày 10 - 12/01/2022), Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Ia H’Drai đã tiếp xúc cử tri (TXCT) các xã trên địa bàn huyện. Cùng dự các Hội nghị TXCT có Tổ đại biểu HĐND huyện; đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các phòng, ban chuyên môn của huyện; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể và cử tri các xã.
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Ia H’Drai tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII
Tổ đại biểu HĐND tỉnh TXCT tại thôn 8 xã Ia Tơi

Tại các Hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII; phổ biến, giải thích nội dung một số Nghị quyết của HĐND tỉnh Khóa XII đã ban hành tại Kỳ họp thứ 2 như: Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 về quy định chuẩn trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị quyết số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum...Theo đó, đại biểu đã thông tin cho cử tri biết một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 tỉnh đã đạt được trong năm 2021, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp….

Tại các Hội nghị, cử tri các xã đã phản ánh, kiến nghị về Công tác phòng, chống dịch Covid-19; giải quyết đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; hỗ trợ vay vốn đối với các HTX; chính sách đối với người có công, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông và một số kiến nghị khác về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (điện chiếu sáng, cầu…)

Đại diện lãnh đạo UBND huyện, xã, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã giải đáp, làm rõ đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với một số ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh, Tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo quy định.

Phát biểu các Hội nghị TXCT, đồng chí Nguyễn Hữu Thạch, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng tổ đại biểu ứng cử tại huyện đã thông tin với cử tri về tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2021 và một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong năm 2022.

Dương Thị Lam Giang  
Tin liên quan:
Icon HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 2
Icon Họp báo Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII
Icon Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng tiếp xúc cử tri huyện Đăk Glei
Icon Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang tiếp xúc cử tri tại huyện Kon Plông
Icon HĐND tỉnh giám sát nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển dược liệu tại UBND tỉnh
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII
Icon HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển, chế biến dược liệu
Icon HĐND tỉnh tổ chức họp chuyên đề thông qua 20 nghị quyết
Icon Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Pờ Ê, huyện Kon Plông
Icon Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE