banner
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát trực tiếp việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy
27/04/2022 1:23:25 CH
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 18/KH-ĐĐBQH, Quyết định số 19/QĐ-ĐĐBQH ngày 24/01/2022 của Đoàn đại biểu Quốc tỉnh về thành lập Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các văn bản có liên quan, Buổi sáng ngày 26/4/2022 Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giám sát trực tiếp việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy. Tham dự buổi làm việc với Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo các Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải và Sở Tài nguyên - Môi trường; cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. Đồng chí Phạm Đình Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh - Phó trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát trực tiếp việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy
Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy, thời gian qua Công ty đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty và tuyên truyền cho Nhân dân vùng giáp ranh về các chính sách pháp luật về quản lý đất đai, luật Lâm nghiệp để nâng cao nhận thức của cán bộ, người lao động và nhân dân trong vùng về quản lý đất đai, công tác bảo vệ rừng PCCCR. Công ty được giao quản lý 20.333,5 ha rừng nằm trên địa bàn 02 xã Ya Tăng và Mô Rai với 22 tiểu khu, trong đó đất rừng phòng hộ 7.438,31 ha và đất rừng sản xuất là 12.895,19 ha. Trong giai đoạn 2016-2021 trên Lâm phần Công ty quản lý không có đất tranh chấp và chồng lấn với dân cư vùng giáp ranh.

 Giai đoạn 2015 – 2021, các lâm trường trên địa bàn được sắp xếp, đổi mới và hợp nhất thành Công ty đã tập trung một đầu mối triển khai nhiệm vụ tương đối thuận lợi; đã ứng dụng thành tựu khoa học vào công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng thông qua hình ảnh từ vệ tinh và các ảnh chụp từ bản đồ.

Tuy nhiên sự đầu tư kinh phí còn hạn hẹp cả về vật chất, phương tiện và con người; Mô hình và phương án sản xuất kinh doanh của các lâm trường sau khi sắp xếp vẫn chưa được đổi mới; Sau khi đổi mới về chức năng, nhiệm vụ thì giữa nhiệm vụ công ích và kinh doanh vẫn chưa rõ ràng;...

 Các đại biểu tham dự đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề còn khó khăn, hạn chế mà Công ty đang gặp phải như giải pháp giải quyết dứt điểm diện tích xâm canh (139,27 ha) của các hộ dân thuộc huyện Chư Pảh sang xâm canh từ trước đây; có hơn 200 ha được tạm giao quản lý nằm rải rác, diện tích nhỏ lẻ; Xem xét hỗ trợ kinh phí cho hoạt động quản lý, bảo vệ rừng;...

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phạm Đình Thanh đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, bảo vệ rừng hiện nay của Công ty; Đồng thời, đề nghị Công ty tiếp tục quan tâm, thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả trong thời gian tới. Đối với những nội dung kiến nghị, đề xuất của Công ty, Đoàn giám sát sẽ xem xét, trao đổi và đề xuất với cơ quan có liên quan;...

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Sở Giáo dục - Đào tạo
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện Kon Rẫy
Icon Kết quả giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Icon Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch
Icon Kết quả kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp
Icon Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 Luật
Icon Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp bất thường lần thứ nhất
Icon Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Icon Chương trình công tác năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE