banner
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát trực tiếp việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại UBND tỉnh
28/04/2022 7:03:39 SA
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 18/KH-ĐĐBQH, Quyết định số 19/QĐ-ĐĐBQH ngày 24/01/2022 của Đoàn đại biểu Quốc tỉnh về thành lập Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các văn bản có liên quan, Buổi chiều ngày 27/4/2022 Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giám sát trực tiếp việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại UBND tỉnh Kon Tum. Tham dự buổi làm việc với Đoàn giám sát có đại diện UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành và đơn vị có liên quan. Đồng chí Phạm Đình Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh - Phó trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát trực tiếp việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại UBND tỉnh
Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hiệu quả, tiết kiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đạt được những kết quả nhất định, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức đã có chuyển biến về ý thức, trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài sản; trang thiết bị được cấp phát, mua sắm, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước; các quy định về công khai minh bạch chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện trong các lĩnh vực như sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản, xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng... từng bước đi vào nề nếp. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ban hành về công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, mua sắm tài sản công được quản lý, kiểm soát chặt chẽ từ khâu lập dự toán, đến thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước. Thực hiện chi tiêu đúng tiêu chuẩn, định mức chế độ quy định, từng bước hạn chế việc bổ sung kinh phí ngoài dự toán. Công tác lập, thẩm định, tổng hợp, giao, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025 và hằng năm được triển khai đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương vận dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo tinh thần Nghị quyết số 89/NQ-CP để đảm bảo tiết kiệm ngân sách và hiệu quả đầu tư. Sắp xếp, tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm được 35 đơn vị thuộc và trực thuộc các Sở; giảm 31 cấp trưởng; 26 cấp phó; giảm 29 phòng chuyên môn bên trong các Chi cục và tương đương trực thuộc Sở; đối với các đơn vị sự nghiệp công lập của từng ngành, lĩnh vực đã giảm 31 đơn vị sự nghiệp; giảm 18 cấp trưởng và 17 cấp phó. Về tinh giản biên chế từ 2015- 2021: Số người nghỉ hưu theo chế độ lao động: 989 người; Số người nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế: 878 người (gồm 138 công chức, 637 viên chức, 91 CBCC cấp xã, 11 người thuộc tổ chức hội và 01 người thuộc DNNN). Công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng được tăng cường, nhiều công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát đã được tăng cường, qua đó đã phát hiện và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời kiến nghị khắc phục những bất cập về cơ chế chính sách hiện hành, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn....

Tuy nhiên bên cạnh đó một số cơ quan, đơn vị ban hành chương trình, kế hoạch việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn chậm so với thời gian quy định. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nói chung và vận động quần chúng Nhân dân tham gia giám sát việc triển khai thực hiện Luật việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có lúc, có nơi còn hạn chế, chưa sâu sát với thực tế, hiệu quả đem lại chưa cao. Trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm còn phải điều chỉnh kế hoạch nhiều lần; số lượng dự án điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư/quyết định dự án còn nhiều, làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư, giải ngân của công trình. Tiến độ thực hiện công trình của một số địa phương còn chậm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, vẫn còn tình trạng thiếu chặt chẽ, khâu kiểm tra giám sát hiệu quả đầu tư của các công trình dự án sau khi xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng còn yếu...

Các đại biểu tham dự đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề về việc chưa có phương án bố trí sử dụng 21.029,1ha/67 Quyết định đất thu hồi từ các công ty nông, lâm nghiệp và các tổ chức khác giao về cho địa phương quản lý, sử dụng; Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2016-2021; Việc quản lý, sử dụng nhà đất, nhà công vụ, trụ sở các cơ quan sau khi được sắp xếp, chuyển về Trung tâm hành chính mới và các cơ sở dạy nghề ở các huyện;...

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phạm Đình Thanh thống nhất với nội dung đánh giá của UBND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới. Thống nhất ghi nhận 2 kiến nghị của UBND tỉnh với các cơ quan trung ương để báo cáo Đoàn giám sát của Quốc hội;...

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát trực tiếp việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại huyện Sa Thầy
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát trực tiếp việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Sở Giáo dục - Đào tạo
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện Kon Rẫy
Icon Kết quả giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Icon Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch
Icon Kết quả kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp
Icon Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 Luật
Icon Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp bất thường lần thứ nhất
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE