banner
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ hai của kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV
03/06/2022 3:33:41 CH
Trong tuần làm việc thứ hai (từ ngày 30/5 đến ngày 03/6/2022) của kỳ họp thứ 3, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tham gia 8 Phiên làm việc ở Hội trường để nghe trình bày 8 tờ trình, báo cáo và dự thảo nghị quyết về các nội dung: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam;… Tiến hành thảo luận về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết này; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;…
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần  thứ hai của kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV
ĐBQH Trần Thị Thu Phước phát biểu thảo luận tại Tổ

Tại các phiên thảo luận này, đại biểu Quốc hội Phạm Đình Thanh đã phát biểu tham gia 3 ý kiến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; Gửi 01 văn bản tham gia 4 ý kiến đối với Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022. Đại biểu Quốc hội Trần Thị Thu Phước gửi 2 văn bản tham gia 3 ý kiến đối với Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và tham gia 4 ý kiến đối với Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết này. Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám phát biểu tham gia 3 ý kiến đối với Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022.

Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã cùng 22 đại biểu Quốc hội các tỉnh Điện Biên, An Giang và thành phố Cần Thơ tiến hành 2 buổi thảo luận tại Tổ đối với 4 dự án luật: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tại các buổi thảo luận, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia phát biểu 5 lượt với 24 ý kiến đối với nội dung này./.

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về Kinh tế-Xã hội
Icon Quốc hội thảo luận Tổ về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) và Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Icon Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV
Icon Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát cơ động
Icon Quốc hội thảo luận Tổ về Kinh tế-Xã hội
Icon Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ 3
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE