Danh sách ĐBQH khóa XIII (nhiệm kỳ 2011-2016)
17/11/2014 12:03:29 SA
- TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH KON TUM

- Họ và tên: Y Mửi

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1959

- Dân tộc:  Giarai   Tôn giáo: Không

- Quê quán: Xã Ya Ly (nay là Ya Xiêr), huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Bí Thường trực Tỉnh uỷ,Trưởng Đoàn đại
   biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum,Uỷ viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội.

- Nơi ứng cử: Tỉnh  Kon Tum.

 

- PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH KON TUM

- Họ và tên: Tô Văn Tám

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1963

- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không

- Quê quán: Xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

- Chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon
  Tum, Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội.

- Nơi ứng cử: Tỉnh  Kon Tum.

 

- ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH KON TUM

- Họ và tên: Võ Trọng Việt

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/9/1957

- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không

- Quê quán: Xã Đức Hoà, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

- Chức vụ: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trung tướng, Bí thư
  Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng,Uỷ viên Uỷ ban
  Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

- Nơi ứng cử: Tỉnh  Kon Tum.

 

- ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH KON TUM

- Họ và tên: Nguyễn Vinh Hà

- Ngày, tháng, năm sinh: 01/8/1960

- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không

- Quê quán: Xã Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tỉnh

- Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
   của quốc hội.

- Nơi ứng cử: Tỉnh  Kon Tum.

 

- ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH KON TUM

- Họ và tên: Đinh Hồng Đe

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1947

- Dân tộc: Gié Triêng   Tôn giáo: Không

- Quê quán: Xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum, Uỷ viên Hội đồng
  dân tộc của Quốc hội.

- Nơi ứng cử: Tỉnh  Kon Tum.

 

- ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH KON TUM

- Họ và tên: Phạm Thị Trung

- Ngày, tháng, năm sinh: 03/5/1978

- Dân tộc: Xêđăng   Tôn giáo: Không

- Quê quán: Xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du dịch tỉnh Kon Tum, Uỷ viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội

- Nơi ứng cử: Tỉnh  Kon Tum.

 

  
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC