Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh
17/11/2014 12:11:15 SA

Ban kinh tế và Ngân sách

1. Ông Hồ Văn Đà, Trưởng Ban 

2. Ông Nguyễn Xuân Khánh, Phó Trưởng Ban 

3. Ông Nguyễn Đức, Ủy viên

4. Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Ủy viên

5. Ông Nguyễn Hữu Tháp, Ủy viên

6. Bà  Y Thu, Ủy viên

7. Bà Mai Thoan, Ủy viên

Ban pháp chế

1. Ông Thái Văn Ngọc, Trưởng Ban

2. Ông Trần Bá Tuấn, Phó Trưởng Ban

3. Ông Lê Minh Chính, Ủy viên

4. Bà Nghe Minh Hồng, Ủy viên

5. Ông  Nguyễn Hồng Nhật, Ủy viên

6. Ông Xiêng Thanh Phúc, Ủy viên

7. Ông Đỗ Thanh Xuân, Ủy viên

Ban Văn hóa - Xã hội

1. Bà Phan Thị Thủy, Trưởng Ban 

2. Bà  Huỳnh Thị Hồng, Phó Trưởng Ban

3. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên

4. Ông Võ Thanh Chín, Ủy viên

5. Bà Nguyễn Thị Liên, Ủy viên

6. Bà Y Ngọc, Ủy viên

7. Bà Y Phương, Ủy viên

Ban Dân tộc

1. Ông Blong Tiến, Trưởng Ban

2. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Trưởng Ban

3. Ông U Huấn, Ủy viên

4. Ông Thao Hồng Sơn, Ủy viên

5. Bà Y Thanh, Ủy viên

6. Bà Dương Thị Thu Thủy, Ủy viên

7. Ông A Vượng, Ủy viên

 

  
Tin liên quan:
Icon Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC