Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Kon Tum khóa X nhiệm kỳ 2011 – 2016
20/11/2014 12:28:14 SA
Vừa qua, tại Hội trường lớn trụ sở HĐND-UBND thành phố Kon Tum, HĐND thành phố khóa X đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 với sự tham gia của 31/33 đại biểu HĐND thành phố khóa X.

Tại kỳ họp lần này, cùng với việc xem xét và cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND; báo cáo công tác xây dựng chính quyền của UBMTTQ Việt Nam thành phố; báo cáo kết quả công tác của ngành tư pháp theo luật định, kỳ họp đã giành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, kết quả đã có 20 ý kiến tham gia đóng góp vào các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp và 5 ý kiến chất vấn lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban thành phố các vấn đề cử tri quan tâm.

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm cao, Kỳ họp lần thứ 8 HĐND thành phố, khóa X đã thông qua 03 Nghị Quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, QP-AN trên địa bàn thành phố 6 tháng cuối năm 2014; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2013 và Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 64/2013/NQ-HĐND, ngày 18/12/2013 của HĐND thành phố Kon Tum về việc phê chuẩn điều chỉnh (lần 5) Đề án bê tông hóa các tuyến đường hẻm nội thành, các tuyến đường nội thôn trên địa bàn thành phố KonTum giai đoạn 2011-2015.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp lần thứ 8 và kế hoạch Nhà nước 2014, HĐND thành phố xác định cần tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, bảo đảm an sinh xã hội theo các nghị quyết của Chính phủ. Hai là, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu trên địa bàn; Chú trọng quản lý việc khai thác cát, tài nguyên, khoáng sản; Đẩy mạnh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch: Tây Bắc phường Duy Tân, phường Ngô Mây và các quỹ đất nhỏ lẻ để tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng; Tích cực thực hiện các phương án trả nợ xây dựng cơ bản cho các doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất. Ba là, tập trung sản xuất và chăm sóc vụ mùa; thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, tổ chức nhân rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả kinh tế góp phần vào việc phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Tăng cường quản lý, chăm sóc tốt diện tích cây cao su tiểu điền theo chương trình hỗ trợ cao su xóa đói giảm nghèo, kịp thời triển khai trồng mới năm 2014, đặc biệt là các hộ tái định cư tại xã Hòa Bình. Bốn là, tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá - xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số lần thứ II. Chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học mới 2014-2015. Triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác xoá đói giảm nghèo. Đẩy nhanh tiến độ đào tạo nghề cho lực lượng lao động nông thôn, gắn với giải quyết việc làm, khuyến khích đi xuất khẩu lao động. Năm là, tăng cường đối thoại với người dân, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân từ cơ sở, không để tình trạng khiếu kiện kéo dài vượt cấp; Tập trung giải quyết các vụ việc bức xúc, tồn đọng, kéo dài ở các địa phương, không để phát sinh thành điểm nóng; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyên, phổ biến pháp luật tuyên truyền vì chủ quyền biển đảo…/.

Minh Tú  
Tin liên quan:
Icon Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Tu Mơ Rông khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016
Icon Kết quả kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện Kon Rẫy, khoá XIII
Icon HĐND huyện Kon Plông tổ chức kỳ họp thứ 8- khóa XIII
Icon Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Kết quả kỳ họp lần thứ tám HĐND huyện Ngọc Hồi khoá V
Icon Kết quả công tác tháng 3 và Chương trình công tác tháng 4/2014 của Thường trực HĐND thành phố
Icon Chương trình công tác tháng 3-2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Chương trình công tác tháng 3-2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Chương trình công tác tháng 03- 2014 của Thường trực HĐND huyện Kon Plông
Icon Kết quả hoạt động tháng 02 và chương trình công tác tháng 03/2014 của HĐND huyên Tu Mơ Rông
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC