banner
Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2011 – 2016
20/11/2014 12:55:21 SA
Thường trực HĐND huyện Sa Thầy vừa tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện và các ngành Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện để thống nhất nội dung chương trình, thời gian và địa điểm tiến hành kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa IX.

Theo đó, kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Sa Thầy khóa IX sẽ được tiến hành trong hai ngày 18 và 19/12/2014 để xem xét, cho ý kiến một số nội dung: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 và chương trình hoạt động năm 2015 của HĐND huyện; Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2014; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp; Tờ trình về kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2015; Tờ trình đề nghị thông qua chương trình giám sát của Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện năm 2015; Tờ trình về danh sách những người được lấy Phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, khóa IX Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016; Các báo cáo kết quả giám sát và thẩm tra của các Ban HĐND; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2014, phương huớng nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2014, Phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2015; Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2015; Ý kiến tham gia của Ủy ban MTTQ VN huyện về xây dựng chính quyền; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội…     

Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Sa Thầy khóa IX dự kiến thông qua các nghị quyết: Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2015; Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2015; Nghị quyết về việc thông qua chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2015; Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2015; Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ kế hoạch ngân sách năm 2015; Nghị quyết phê chuẩn kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu hoặc phê chuẩn./.

Minh Tú  
Tin liên quan:
Icon Tình hình hoạt động tháng 9 và chương trình công tác tháng 10/2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kết quả công tác tháng 9 và Chương trình công tác tháng 10/2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Tình hình hoạt động tháng 7 và chương trình công tác tháng 8/2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kết quả công tác tháng 7 và Chương trình công tác tháng 8/2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 tại huyện Đăk Tô
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá XII
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá XII
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Sa Thầy khoá IX
Icon Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Kon Tum khóa X nhiệm kỳ 2011 – 2016
Icon Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Tu Mơ Rông khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE