CMList HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN, TP
Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Sa Thầy khóa X

Trong 2 ngày 22 - 23/7, HĐND huyện Sa Thầy (khóa X) tổ chức kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo ...

Khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Kon Tum

Sáng nay (18/7/2019), HĐND thành phố Kon Tum Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 để đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2019; cho...

Khai mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Kon Tum

Sáng nay (19/12/2018), HĐND thành phố Kon Tum Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 7.

Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị  trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân về đầu tư công

Chiều 31/10/2018, Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố...

Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị  trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân

Vừa qua, Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố với Thường t...

THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ KON TUM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG HĐND

Chiều ngày 20/9/2017, Thường trực HĐND thành phố Kon Tum đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND th...

Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Đăk Tô Khóa XIII  tổ chức từ ngày 10 đến ngày 11/7/2017

Vừa qua, Thường trực HĐND huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND, Ủy ban MTTQVN và các Ban của HĐND huyện để thống nhất nội dung, thời gian,...

Ông Châu Ngọc Lân được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Ngọc Hồi

Chiều 22/3, Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Hồi khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp bất thường để bầu Chủ tịch HĐND huyện.

Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Đăk Hà

Trong 2 ngày (từ 16-17/8/2016), HĐND huyện Đăk Hà Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 2. Tham dự kỳ họp có lãnh đạo Huyện ủy, UBND và các...

HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Kỳ họp thứ Hai

Trong 2 ngày (từ ngày 03 đến ngày 04/8/2016), HĐND thành phố Kon Tum Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 2. Tham dự kỳ họp có lãnh đạo T...

HĐND HUYỆN ĐĂK TÔ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT  KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 24/6/2016, HĐND huyện Đăk Tô Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất.

HĐND thành phố Kon Tum tổ chức Kỳ họp thứ Nhất

Ngày 21/6/2016, HĐND thành phố Kon Tum Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất.

HUYỆN ĐĂKTÔ: THÔNG BÁO NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT -HĐND HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 03/6/2016, Thường trực HĐND huyện Đăk Tô đã tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND, UBMTTQVN huyện, hai Ban HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND-UB...

HĐND THÀNH PHỐ KON TUM TỔ CHỨC KỲ HỌP TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2011-2016

Ngày 22/4/2016, tại Hội trường lớn Trụ sở HĐND-UBND thành phố Kon Tum, HĐND thành phố Kon Tum (khóa X) đã tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016.

HĐND HUYỆN KON RẪY TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11

Trong 2 ngày (từ 17 đến 18/12/2015), tại Hội trường Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện, HĐND huyện Kon Rẫy (khóa XIII) đã chức kỳ họp thứ 11 để đá...

HĐND THÀNH PHỐ KON TUM TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11

Trong 2 ngày (từ 17 đến 18/12/2015), tại Hội trường lớn Trụ sở HĐND-UBND thành phố Kon Tum, HĐND thành phố Kon Tum (khóa X) đã tổ chức kỳ họp thứ 11 đ...

HUYỆN ĐĂK TÔ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11

Trong 2 ngày (từ ngày 16 đến 17/12/2015), tại Hội trường Đăk Tô, HĐND huyện Đăk Tô khóa XII đã tổ chức kỳ họp thứ 11. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễ...

Ông Đỗ Sum được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei

Chiều ngày 04/12/2015, HĐND huyện Đăk Glei khóa XIII đã tổ chức kỳ họp bất thường bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016.

HĐND huyện Kon Rẫy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 11

Thường trực HĐND huyện Kon Rẫy tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hai Ban HĐND huyện để thống nhất nội dung, thờ...

HĐND HUYỆN ĐĂKTÔ CHUẨN BỊ TỔ CHỨC  KỲ HỌP THỨ 11

Ngày 23/10/2015, Thường trực HĐND huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND, Uỷ ban MTTQVN huyện, hai ban HĐND huyện và lãnh đạo Văn phòng HĐND...

Huyện Ngọc Hồi: Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện

HĐND huyện Ngọc Hồi (khóa V) đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 4 để xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh HĐND và UBND huyện.

Hội đồng nhân dân huyện Kon Plông tổ chức kỳ họp thứ 10

Ngày16/7/2015, HĐND huyện Kon Plông (khóa X) đã tổ chức kỳ họp thứ 10 tại Hội trường trung tâm huyện. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hùng Cườn...

Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum (khóa X) tổ chức kỳ họp thứ 10

Từ ngày 13 đến ngày 14/7/2015, HĐND thành phố Kon Tum (khóa X) đã tổ chức kỳ họp thứ 10 tại Hội trường lớn Trụ sở HĐND-UBND thành phố Kon Tum. Tham dự...

Huyện Kon Rẫy tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIII

Ngày 06/7/2015, tại Hội trường Nhà văn hóa huyện thuộc thôn 2 thị trấn Đăk Rve, HĐND huyện Kon Rẫy đã tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIII để đ...

HUYỆN ĐĂK TÔ:  BẦU BỔ SUNG PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN

Trong 2 ngày (từ ngày 29 đến ngày 30/6/2015), HĐND huyện Đăk Tô đã chức kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XII. Kỳ họp đã xem xét báo cáo tình hình thực hi...

Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC