CMList HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần  thứ nhất của kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc thứ nhất (từ ngày 20 đến ngày 23/5/2020) của kỳ họp thứ 9, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã th...

Khai mạc kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV

Sáng ngày 20/5/2020 Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9. Kỳ họp này của Quốc hội bắt đầu từ ngày 20/5 và dự kiến kết thúc ngày 18/6/2...

Tham gia xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

Theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khóa XIV, từ cuối tháng 4 đến trung tuần tháng 5/2020 Đoàn đại biể...

Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ba...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, Nghị quyết liên tịch của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ba...

Hoạt động trong tháng 5 và 6/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, trong tháng 5 và 6/2020 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum hướng trọng tâm công tác vào các hoạt động sau:

Tham gia ý kiến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  Luật Giám định tư pháp

Theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, vừa qua Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tổ chức lấy ý kiến tham gia Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một...

Tham gia Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, từ trung tuần tháng 2 đến cuối tháng 3/2020, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tổ chức lấy ý kiến tha...

THỬ NHÌN NHẬN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT THỜI GIAN QUA

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật luôn là sự quan tâm chú trọng chỉ đạo thực hiện của Chính phủ, các bộ ngành, và ủy ban nh...

MẤY VẤN ĐỀ VỀ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THỜI GIAN QUA

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là một vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước, cũng như dư luận và nhân dân quan tâm. Phải nhìn nhận rằng thời gian q...

Chương trình hoạt động năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

Trong năm 2020, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ tập trung thực hiện các hoạt động trọng tâm sau:

THẤY GÌ QUA GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Phòng cháy chữa cháy là hoạt động mang tính xã hội rộng lớn, do vậy phải coi đây là sự nghiệp của toàn xã hội, của toàn bộ hệ thống chính trị, và của ...

Một số kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong năm 2019

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, trong năm 2019 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tập trung thực hiện...

Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ba...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

Trong các mối quan hệ xã hội, như quan hệ giữa công dân với nhà nước, quan hệ giữa công dân với tổ chức, quan hệ giữa công dân với công dân và các qua...

Một số kết quả kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp

Sau 28 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ và không ngừng đổi mới (từ ngày 21/10 đến ngày 27/11/2019), kỳ họp thứ 8, Quốc hội kh...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần  thứ Năm của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc thứ Năm (từ ngày 18 đến ngày 22/11/2019) của kỳ họp thứ 8, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã th...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần  thứ Tư của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc thứ Tư (từ ngày 11 đến ngày 15/11/2019) của kỳ họp thứ 8, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tha...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần  thứ Ba của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc thứ Ba (từ ngày 04 đến ngày 08/11/2019) của kỳ họp thứ 8, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tha...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần  thứ Hai của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc thứ Hai (từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2019) của kỳ họp thứ 8, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần  thứ nhất của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc thứ nhất (từ ngày 21 đến ngày 25/10/2019) của kỳ họp thứ 8, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã t...

Khai mạc kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV

Sáng ngày 21/10/2019 Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 8. Kỳ họp này của Quốc hội bắt đầu từ ngày 21/10 và dự kiến kết thúc ngày 27/1...

Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ba...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, Nghị quyết liên tịch của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ba...

VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG TRONG DỰ THẢO LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Tại điều 38 khoản 2 của dự thảo có quy định việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển, đó là: Cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở vùng...

Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC