CMList HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
VẤN ĐỀ  LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

Bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ công a...

Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ba...

CÔNG TÁC THÔNG TIN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Kỳ họp thứ mười của Quốc hội đã xem xét giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của Chính phủ, có thể thấy năm 2020 mặc dù có nhiều khó k...

Một số kết quả kỳ họp thứ 10 và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 18 ngày và được chia thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Với tinh thần làm việc ...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần  cuối của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc cuối (từ ngày 16 đến ngày 17/11/2020) của kỳ họp thứ 10, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tham...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần  thứ tư của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc thứ tư (từ ngày 09 đến ngày 13/11/2020) của kỳ họp thứ 10, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã th...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri  định kỳ sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV

Theo Kế hoạch số 137/KH-ĐĐBQH ngày 10/11/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, từ ngày 19 đến ngày 24/11/2020 các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon T...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần  thứ ba của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc thứ ba của kỳ họp thứ 10, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tham gia hơn 8 buổi làm việc tại hộ...

Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Từ ngày 03 đến ngày 04/11/2020, Quốc hội đã tiến hành 4 Phiên họp toàn thể tại Hội trường để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nư...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần  thứ nhất của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc thứ nhất (từ ngày 20 đến ngày 24/10/2020) của kỳ họp thứ 10, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã ...

Khai mạc kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV

Sáng ngày 20/10/2020 Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10. Kỳ họp này của Quốc hội bắt đầu từ ngày 20/10 và dự kiến kết thúc ngày 17/...

XUNG QUANH VẤN ĐỀ XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH LUẬT ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Trên cơ sở Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, Bộ công an được Chính phủ giao chủ trì soạn thả...

Hoạt động trong tháng 10 và 11/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Thực hiện Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2020, trong tháng 10 và 11/2020 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum hướng trọng tâm công tác vào các hoạ...

TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THỜI GIAN QUA

Trong điều kiện các đạo luật của Quốc hội ban hành vẫn còn những nội dung chưa được quy định một cách cụ thể chi tiết (Luật ống, luật khung), mà còn n...

Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ba...

Tham gia Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, từ cuối tháng 8 đến trung tuần tháng 9/2020, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tổ chức lấy ý kiến tha...

VỀ VẤN ĐỀ PHỐI HỢP THỰC THI NHIỆM VỤ BIÊN PHÒNG TRONG DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

Vấn đề phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng là một trong những nội dung cơ bản của dự thảo Luật biên phòng Việt Nam. Chương III của dự thảo cũng đã b...

VỀ VẤN ĐỀ HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT TRONG DỰ THẢO LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Dự thảo đã có những cách tiếp cận mới trong việc hoàn thiện các hình thức xử phạt, nhưng việc bổ sung hình thức xử phạt là vấn đề lớn, làm thay đổi hệ...

VẤN ĐỀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG DỰ THẢO LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Dự thảo luật quy định: Doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi có đủ các điều ...

VẤN ĐỀ VỀ THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT TRONG DỰ THẢO SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính đã được kỳ họp thứ 9 của Quốc hội thảo luận, cho ý kiến lần thứ nhất, qua đ...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TÂM CẦN HOÀN THIỆN TRONG DỰ THẢO LUẬT NGƯỜI VIỆT NAM LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Dự thảo sửa đổi Luật người lao động Việt Nam ở nước ngoài đã được kỳ họp thứ 9 của Quốc hội thảo luận lần thứ nhất, có nhiều vấn đề còn có ý kiến khác...

Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020  của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

* Về công tác xây dựng pháp luật, Tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các nội dung trình Quốc hội thông qua và ch...

Một số kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

* Về công tác giám sát, khảo sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là...

VỀ LỰC LƯỢNG THỰC THI NHIỆM VỤ BIÊN PHÒNG TRONG DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

Cùng với việc giải thích khái niệm thực thi nhiệm vụ biên phòng tại khoản 2 điều 2, dự thảo Luật biên phòng còn quy định cụ thể về lực lượng thực thi ...

Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ba...

Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC