CMList HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện Nghị quyết số 59/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019; Nghị quyết số 62/2018/QH14 ...

VỀ VẤN ĐỀ CẤP TƯỚNG TRONG LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN (Sửa đổi)

Luật công an nhân dân sửa đổi đã được Quốc hội thông qua, vấn đề quy định cấp tướng trong quá trình thảo luận có nhiều ý kiến khác nhau nay đã được th...

Hoạt động trong tháng 01 và 02/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, trong tháng 01 và 02/2019 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum hướng trọng tâm công tác vào các hoạt động sau...

Chương trình hoạt động năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

Trong năm 2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ tập trung thực hiện các hoạt động trọng tâm sau:

Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong năm 2018

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, trong năm 2018 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tập trung thực hiện...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tổ chức Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018 tại tỉnh Kon Tum

Thực hiện các Nghị quyết số 538/2018/UBTVQH14 ngày 19/7/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Chương trình giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm ...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện các Nghị quyết số 59/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019; Nghị quyết số 61/2018/QH14 ngày 1...

Kết quả tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ba...

Một số kết quả kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp

Sau 22,5 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ và không ngừng đổi mới (từ ngày 22/10 đến ngày 20/11/2018), kỳ họp thứ 6, Quốc hội ...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Tư của kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc thứ tư (từ ngày 12 đến ngày 16/11/2018) của kỳ họp thứ 6, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã biể...

Quốc hội thảo luận về Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018

Buổi sáng ngày 14/11/2018, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quố...

Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày 13/11/2018, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đ...

Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) và Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Buổi chiều thứ Hai, ngày 12/11/2018 sau Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ ba của kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc thứ ba (từ ngày 05 đến ngày 09/11/2018) của kỳ họp thứ 6, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã biể...

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Chiều ngày 06/11/2018, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội...

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Chiều ngày 05/11/2018, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ hai của kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc thứ hai (từ ngày 29/10 đến ngày 02/11/2018) của kỳ họp thứ 6, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã...

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV

Ngày 30/10/2018, Quốc hội đã họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc thứ nhất (từ ngày 22 đến ngày 27/10/2018) của kỳ họp thứ 6, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã t...

Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, ngày 26/10 Quốc hội đã tiến hành thảo luận về tình hình phát triển KT-XH; việc thực hiện các chí...

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Chiều ngày 25/10/2018, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội...

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Sáng ngày 25/10/2018, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc ...

Khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tham dự kỳ họp

Sáng ngày 22/10/2018 Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6. Kỳ họp này của Quốc hội sẽ làm việc trong 24 ngày, bắt đầu từ ngày 22/10 đế...

Tham gia ý kiến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, từ trung tuần tháng 9 đến đầu tháng 10/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tổ chức lấy ý kiến tha...

Kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ba...

Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC