CMList HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG TRONG DỰ THẢO LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Tại điều 38 khoản 2 của dự thảo có quy định việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển, đó là: Cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở vùng...

VẤN ĐỀ THU HÚT TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI TRONG SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.

Luật cán bộ, công chức đang được Quốc hội tiến hành sửa đổi, bổ sung, nhiều vấn đề đang được tranh luận, thảo luận sôi nổi và những ý kiến khác nhau, ...

VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CHO PHẠM NHÂN LAO ĐỘNG TRONG LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (Sửa đổi)

Luật thi hành án hình sự đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, trong quá trình xem xét thông qua có nhiều vấn đề được mổ xẻ tranh luận gay gắt ...

Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ tập trung thực hiện các hoạt động trọng tâm sau:

Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum 6 tháng đầu năm 2019

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, trong 6 tháng đầu năm 2019 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tập tru...

Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ba...

MẤY VẤN ĐỀ TRONG QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ.

Chúng ta biết rằng tham gia dân quân tự vệ là nghĩa vụ của công dân trong độ tuổi quy định, và việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp là trá...

PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM - VẤN ĐỀ BỨC THIẾT

Hiện tại trẻ em đang chiếm 1/4 dân số, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước, do vậy trẻ em cần và phải được coi là những công d...

Một số kết quả kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp

Sau 20 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ (từ ngày 20/5 đến ngày 14/6/2019), Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình kỳ họp...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc cuối (từ ngày 10 đến ngày 14/6/2019) của kỳ họp thứ 7, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tiến h...

Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Sáng ngày 13/6/2019, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quố...

Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Chiều ngày 10/6/2019, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc ...

Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Sáng ngày 10/6/2019, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc h...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Ba của kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc thứ ba (từ ngày 03 đến ngày 07/6/2019) của kỳ họp thứ 7, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tham...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV

Theo Kế hoạch số 53/KH-ĐĐBQH ngày 05/6/2019 và Công văn số 54/ĐĐBQH-VP ngày 06/6/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum. Từ ngày 18 đến ngày 21/...

Quốc hội tiến hành Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 đối với lĩnh vực xây dựng

Trong tuần làm việc thứ 3, từ ngày 04 đến ngày 06/6/2019, Quốc hội đã dành 5 phiên làm việc ở hội trường để tiến hành Chất vấn và trả lời chất vấn của...

Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020

Sáng ngày 03/6/2019, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội đ...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ hai của kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc thứ hai (từ ngày 27 đến ngày 31/5/2019) của kỳ họp thứ 7, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tha...

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Sáng ngày 30/5/2019, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã ...

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV

Trong tuần làm việc thứ nhất (từ ngày 20 đến ngày 24/5/2019) của kỳ họp thứ 7, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã th...

Quốc hội thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Sáng ngày 24/5/2019, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quố...

Quốc hội thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Chiều ngày 22/5/2019, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc ...

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)

Sáng ngày 21/5/2019, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và sự điều hành nội dung của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc...

Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tham dự kỳ họp

Sáng ngày 20/5/2019 Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7. Kỳ họp này của Quốc hội bắt đầu từ ngày 20/5 và kết thúc ngày 14/6/2017.

VÀI VẤN ĐỀ QUAN TÂM TRONG DỰ THẢO LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU BIA

Về các biện pháp kiểm soát rượu, bia trong dự thảo luật, rượu bia không phải là hàng hóa tiêu dùng bình thường, vì gây nhiều tác hại về mặt sức khỏe, ...

Trang trước Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC