banner
Thứ 4, ngày 29/5/2024
Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026)
7-6-2021
1. Ông Võ Thanh Chín

Ngày, tháng, năm sinh:  01/01/1959.
- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không.
Quê quán: Quế Mỹ, Quế Sơn, Quảng Nam.
Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum.   
- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Hà
2. Ông Lê Minh Chính

Ngày, tháng, năm sinh:  01/11/1970.
Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không.
Quê quán: Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa.
Chức vụ, đơn vị công tác: Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum.
- Nơi ứng cử: Huyện Sa Thầy.
3. Ông Đinh Cao Cường

- Ngày, tháng, năm sinh:  01/06/1981.
- Dân tộc: Xê Đăng   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Mường Hoong, Đăk Glei, Kon Tum.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ngọc Hồi
- Nơi ứng cử: Huyện Ngọc Hồi.
4. Ông Hồ Văn Đà

- Ngày, tháng, năm sinh:  09/9/1971.
- Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.
- Nơi ứng cử: Thành phố Kon Tum.
5. Ông A Dân

- Ngày, tháng, năm sinh:  18/6/1970.
- Dân tộc: Xê Đăng    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Văn Lem, Đăk Tô, Kon Tum.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông
- Nơi ứng cử: Huyện Tu Mơ Rông.

6. Bà Rơ Châm Đào

- Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1986.
- Dân tộc: Gia Rai     Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Mô Rai, Sa Thầy, Kon Tum.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Chuyên viên phòng Truyền thông - Giáo duc sức khỏe, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế, tỉnh Kon Tum.                                  

- Nơi ứng cử: Thành phố Kon Tum

7. Bà Y Đông

- Ngày, tháng, năm sinh:  22/2/1991.
- Dân tộc: Gié Triêng   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Đăk Nhoong, Đăk Glei, Kon Tum.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên Trường THCS thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei.            

Nơi ứng cử: Huyện Đăk Glei.

8. Bà Ksor H

- Ngày, tháng, năm sinh: 31/5/1973.
- Dân tộc: Gia Rai   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Ia Dom, Đắc Cơ, Gia Lai.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kon Tum.             .
- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Tô.
9. Ông Nguyễn Thanh Hà

- Ngày, tháng, năm sinh: 28/02/1975.
- Dân tộc: Kinh     Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Mỹ Lợi, Phù Mỹ, Bình Đinh.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kon Tum
- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Glei.
10. Bà Đinh Thị Hà

- Ngày, tháng, năm sinh:  05/6/1988.
- Dân tộc: Mường   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Cao Sơn, Đà Bắc, Hòa Bình.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Giám đốc Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện Ia HDrai, tỉnh Kon Tum                                  
- Nơi ứng cử: Huyện Ia HDrai
11. Ông Nguyễn Trung Hải

- Ngày, tháng, năm sinh:  13/8/1964.
- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum 
- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Hà.
12. Ông Nguyễn Thế Hải

- Ngày, tháng, năm sinh:  08/01/1969.
- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
- Nơi ứng cử: Huyện Tu Mơ Rông.
13. Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh

- Ngày, tháng, năm sinh: 08/12/1987.
- Dân tộc: Kinh     Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Xuân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Kon Tum, tỉnh Kon Tum
- Nơi ứng cử: Thành phố Kon Tum.
14. Ông Trần Hoàn

- Ngày, tháng, năm sinh:  28/02/1975.
- Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum.
- Nơi ứng cử: Huyện Tu Mơ Rông.
15. Ông A Hơn

- Ngày, tháng, năm sinh: 11/02/1981.
- Dân tộc: Xê Đăng    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Kon Tum.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đăk Tô  
- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Tô.
16. Bà Nghe Minh Hồng

- Ngày, tháng, năm sinh:  15/11/1973.
- Dân tộc: Xê Đăng     Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Ngọc Lây, Tu Mơ Rông, Kon Tum.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh   
- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Glei
17. Bà Huỳnh Thị Hồng

- Ngày, tháng, năm sinh: 07/5/1978.
- Dân tộc: Xơ Đăng       Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Tam Dân, Tam Kỳ, Quảng Nam.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum              .
- Nơi ứng cử: Huyện Kon Rẫy.
18. Bà Y Hương

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/7/1984
- Dân tộc: Xê Đăng   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Ngọk Lây, Tu Mo Rông, Kon Tum.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Huyện ủy viên, Bí thư xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông
- Nơi ứng cử: Huyện Tu Mơ Rông.
19. Ông Huỳnh Quốc Huy

- Ngày, tháng, năm sinh: 13/4/1978.
- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi.
- Chức vụ, đơn vị công tác:Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum.
- Nơi ứng cử: Huyện Ngọc Hồi.
20. Ông Hà Văn Khai (Hòa thượng Thích Nhuận Thông)

- Ngày, tháng, năm sinh: 01/8/1976.
- Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Phật giáo.
- Quê quán: Cát Tân, Phù Cát, Bình Định.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ trì Chùa Thanh Trung, Phó Trưởng Ban Trị  sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Kon Tum; Ủy viên Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương        
- Nơi ứng cử: Thành phố Kon Tum.

21. Ông Nguyễn Xuân Khánh

- Ngày, tháng, năm sinh: 02/9/1972 .          

- Dân tộc: Kinh         Tôn giáo: Không

- Quê quán:  Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum. 

- Nơi ứng cử: Huyện Ia HDrai

22. Ông Đào Duy Khánh 

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/3/1970.
- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định
- Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kon Plông
- Nơi ứng cử: Huyện Kon Plông.
23. Bà Nàng Len

- Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1999.
- Dân tộc: Brâu   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum
- Chức vụ, đơn vị công tác: Cán bộ tuyên giáo, Đảng ủy xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi     
- Nơi ứng cử: Huyện Ngọc Hồi.

24. Ông Nguyễn Tấn Liêm

- Ngày, tháng, năm sinh: 07/7/1969.
- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Đinh.
Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum 

- Nơi ứng cử: Thành phố Kon Tum.

25. Ông Rơ Chăm Long

- Ngày, tháng, năm sinh: 25/11/1970.
- Dân tộc: Gia Rai   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Mô Rai, Sa Thầy, Kon Tum.
- Chức vụ, đơn vị công tác:Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum.
- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Hà.
26. Bà Y Ngọc

- Ngày, tháng, năm sinh:21/9/1977.
- Dân tộc: Gié Triêng   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Đăk Môn, Đăk Glei, Kon Tum
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân Tỉnh ủy Kon Tum.
- Nơi ứng cử: Huyện Sa Thầy.
27. Ông Nguyễn Hồng Nhật

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/5/1965
- Dân tộc: Kinh     Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Đinh.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum
- Nơi ứng cử: Huyện Kon Rẫy.
28. Ông Xiêng Thanh Phúc

- Ngày, tháng, năm sinh: 30/9/1983.
- Dân tộc: Triêng   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Đăk Nông, Ngọc Hồi, Kon Tum.
Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum
- Nơi ứng cử: Huyện Ngọc Hồi.
29. Bà Y Phương

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/4/1973.
- Dân tộc: Xê Đăng    Tôn giáo: không.
- Quê quán: Văn Lem, Đăk Tô, Kon Tum.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh kon Tum.                
- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Tô.
30. Bà Trần Lan Phương

- Ngày, tháng, năm sinh: 09/01/1980.
- Dân tộc: Mường      Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Lương Sơn, Yên Lập, Phú Thọ.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Kon Plông
- Nơi ứng cử: Huyện Kon Plông.
31. Ông Nguyễn Ngọc Quyền

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1958..
- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Công Giáo.
- Quê quán: Xuân Dục, Xuân Trường, Nam Đinh.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Linh mục.              
- Nơi ứng cử: Thành phố Kon Tum..
32. Bà Y Sâm

- Ngày, tháng, năm sinh: 06/10/1974
- Dân tộc: Gia Rai   Tôn giáo: Không
- Quê quán: Ya Tăng, Sa Thầy, Kon Tum.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy.             
- Nơi ứng cử: Huyện Sa Thầy.
33. Ông Nguyễn Hữu Thạch (cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh ngày 28/4/2022)

- Ngày, tháng, năm sinh: 22/3/1977
- Dân tộc: Kinh     Tôn giáo: Không
- Quê quán: Mỹ Cát, Phù Mỹ, Bình Định.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ia HDrai, tỉnh Kon Tum
- Nơi ứng cử:Huyện Ia HDrai.
34. Ông Nguyễn Quang Thạch

- Ngày, tháng, năm sinh: 05/8/1985
- Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. 
- Nơi ứng cử: Huyện Kon Rẫy.

35. Ông A Thái

- Ngày, tháng, năm sinh: 28/3/1992.
- Dân tộc: Rơ Măm    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Mô Rai, Sa Thầy, Kon Tum.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Làng le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, 

 - Nơi ứng cử: Huyện Sa Thầy.

36. Ông Ka Ba Thành

- Ngày, tháng, năm sinh: 27/02/1975.
- Dân tộc: Co    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Trà Thủy, Trà Bồng, Quảng Ngãi.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Hà.
37. Ông Đào Duy Thế

- Ngày, tháng, năm sinh: 08/12/1967.
- Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Vũ Ninh, Kiến Xương, Thái Bình.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Kon Tum 
- Nơi ứng cử: Huyện Sa Thầy.
38. Ông Hoàng Trung Thông

- Ngày, tháng, năm sinh: 23/02/1971.
- Dân tộc:  Kinh    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Glei.

39. Bà Đinh Thị Hồng Thu

- Ngày, tháng, năm sinh: 12/12/1977.
- Dân tộc: Hrê     Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Ba Động, Ba Tơ, Quảng Ngãi
- Chức vụ, đơn vị công tác: Huyện ủy viên, Phó Chủ UBND huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
- Nơi ứng cử: Huyện Kon Rẫy.

40. Bà Y Thương

- Ngày, tháng, năm sinh: 14/3/1985.
- Dân tộc: Xê Đăng    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Ngojk Réo, Đăk Hà, Kon Tum.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum             
Nơi ứng cử: Huyện Đăk Hà.

41. Bà Phan Thị Thủy

- Ngày, tháng, năm sinh: 29/2/1980
- Dân tộc: Gié Triêng      Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Nam Triều, Phú Xuyên, Ha Nội.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng Ban Văn hóa -Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

- Nơi ứng cử: Huyện Ngọc Hồi.

42. Ông Blong Tiến (A Vuôm)

- Ngày, tháng, năm sinh: 08/9/1964.
- Dân tộc: Gié Triêng    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Đăk Nông, Ngọc Hồi, Kon Tum
- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Hà.

43. Ông Dương Văn Trang

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1961.
- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không
- Quê quán: Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
- Nơi ứng cử: Huyện Kon Plông.

44. Bà Phạm Thị Trung

- Ngày, tháng, năm sinh: 03/5/1978
- Dân tộc: Xê Đăng    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Tam Anh, Núi Thành, Quảng Nam.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum   

- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Glei.

45. Ông A Tuân

- Ngày, tháng, năm sinh: 16/7/1981.
- Dân tộc: Xơ Đăng    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Ngọk Tụ, Đăk Tô, Kon Tum.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum                       
- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Tô.

46. Ông Lê Ngọc Tuấn

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/4/1965.
- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum

- Nơi ứng cử: Thành phố Kon Tum.

47. Ông Trần Bá Tuấn

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1970.
- Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không.
- Quê quán: Bình Hòa, Tây Sơn, Bình Định.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
- Nơi ứng cử: Thành phố Kon Tum
48. Ông Hồ Anh Tuấn

- Ngày, tháng, năm sinh: 26/7/1972.
- Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không
- Quê quán: Quế Long, Quế Sơn, Quảng Nam.
- Chức vụ, đơn vị công tác:  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân khu 5          
- Nơi ứng cử: Huyện Đăk .

49. Ông Võ Duy Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh: 06/8/1970.
Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không.
Quê quán: Nghĩa kỳ, Tư Nghĩa , Quảng Ngãi.
Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu tỉnh Kon Tum

- Nơi ứng cử: Huyện Đăk Tô

50. Ông Nguyễn Đức Tuy

Ngày, tháng, năm sinh: 05/6/1973.
Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không.
Quê quán: Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định.
Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Kon Tum
- Nơi ứng cử: Thành phố Kon Tum
51. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Ngày, tháng, năm sinh: 28/01/1978.
Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không.
Quê quán: Phổ Minh, Đức Phổ, Quảng Ngãi.
Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
- Nơi ứng cử: Huyện Kon Plông

 

  
Tin liên quan:
Icon Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Icon Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE