Chi tiết Nghị quyết
Số Ký hiệu 22/2010 /NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2010
Người ký Trần Anh Linh
Trích yếu Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011
File đính kèm: Tại đây