Chi tiết Nghị quyết
Số Ký hiệu 27/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2010
Người ký Trần Anh Linh
Trích yếu Về tổng biên chế sự nghiệp năm 2011 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
File đính kèm: Tại đây